Major League Baseball
Sunday, August 21st 2022 13:35
NotFinished
Game
Atlanta Braves SPREAD -1.5 140 AVG SPREAD W%: 68.15 ROI: 31.82
Pointwise W%: 69.92 ROI: 35.06 Cajun Sports Wire W%: 69.87 ROI: 34.36 Ats insiders club W%: 70.95 ROI: 36.07 Ats W%: 70.41 ROI: 35.08 alatex W%: 70.53 ROI: 35.74 34paytonplace W%: 70.8 ROI: 36.3 Derek Hayes W%: 71.43 ROI: 28.14 Dwayne Bryant W%: 69.23 ROI: 53.54 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.49 ROI: 35.31 Jefferson Sports W%: 47.83 ROI: -11.39
Houston Astros SPREAD 1.5
Atlanta Braves MONEY -133
AVG MONEY W%: 70.52 ROI: 40.6
Ats insiders club W%: 70.95 ROI: 36.07 alatex W%: 70.53 ROI: 35.74 #1 Sports W%: 71.37 ROI: 37.04 Dwayne Bryant W%: 69.23 ROI: 53.54
Houston Astros MONEY 123
AVG MONEY W%: 73.77 ROI: 43.09
Primetime Sports Picks W%: 83.06 ROI: 59.55 Prime Time Sports Advisors W%: 82.56 ROI: 58.9 John Ryan W%: 71.46 ROI: 36.89 allan desrosiers W%: 70.5 ROI: 35.43 Greek Sports Picks W%: 61.29 ROI: 24.68
OVER 8.0 -105
AVG OVER W%: 69.94 ROI: 34.43
Port Port Sports W%: 69.48 ROI: 33.78 Lenny Stevens W%: 70.1 ROI: 35.24 Jonathan Stone W%: 69.79 ROI: 33.8 Johnny Detroit W%: 70.06 ROI: 34.91 Ats insiders club W%: 70.95 ROI: 36.07 Ats W%: 70.41 ROI: 35.08 Alex Smart W%: 70.62 ROI: 35.91 Adam Meyer W%: 69 ROI: 32.35 Accu Picks W%: 68.18 ROI: 30.84 34paytonplace W%: 70.8 ROI: 36.3
UNDER O 8.0 -115
AVG UNDER W%: 63.74 ROI: 26.52
Pointwise Phone Service W%: 70.06 ROI: 33.95 Bryan Rosica W%: 70.28 ROI: 35.18 ATS Financial W%: 70.12 ROI: 35.36 allan desrosiers W%: 70.5 ROI: 35.43 Accuscore W%: 67.93 ROI: 30.04 Blazer W%: 46.79 ROI: 2.89 Bill Bailey W%: 50.5 ROI: 12.77

FirstInning
Atlanta Braves SPREAD -0.5 230
Houston Astros SPREAD 0.5
Atlanta Braves MONEY 0
Houston Astros MONEY 0
OVER 1.5 200
UNDER O 1.5 -275