Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 20:10 Finished
Houston Astros 4 Game 5 Cleveland Indians
Houston Astros SPREAD -1.5 -134 AVG SPREAD W%: 49.79 ROI: -3.45
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 The Prez W%: 49.65 ROI: -3.89 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.72 Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26
117 1.5 SPREAD Cleveland Indians AVG SPREAD W%: 50 ROI: -3.37
Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71 Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Trace Adams W%: 49.8 ROI: -3.77 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 MJP Sports W%: 49.82 ROI: -3.18 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32 Bankroll Sports W%: 50.1 ROI: -3.4 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
Houston Astros MONEY -252 AVG MONEY W%: 50.1 ROI: -3.09
Tru-Line W%: 49.54 ROI: -3.59 The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4 Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28
Cleveland Indians MONEY 219 AVG MONEY W%: 49.53 ROI: -4.42
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.54 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8
OVER 8.5 -105 AVG OVER W%: 50.7 ROI: 0.29
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.12 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26 Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28 TampaSports Handicapper W%: 54.17 ROI: 13.53 MLB Predictions W%: 52.96 ROI: 13.26 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26
UNDER O 8.5 -115 AVG UNDER W%: 49.82 ROI: -3.71
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.54 Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Mike Handzelek W%: 50.69 ROI: -2.01 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48 Bankroll Sports W%: 50.1 ROI: -3.4


Houston Astros 2 FirstFiveInnings 1 Cleveland Indians
Houston Astros SPREAD -0.5 -192 AVG SPREAD W%: 49.56 ROI: -4.48
Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48
161 0.5 SPREAD Cleveland Indians AVG SPREAD W%: 49.49 ROI: -4.49
Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49
Houston Astros MONEY -298
Cleveland Indians MONEY 247
OVER 5.0 103 AVG OVER W%: 49.91 ROI: -3.06
Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06
UNDER O 5.0 -125 AVG UNDER W%: 49.85 ROI: -3.81
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32


Houston Astros 0 FirstInning 0 Cleveland Indians
Houston Astros SPREAD -0.5 185 AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -3.72
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
-250 0.5 SPREAD Cleveland Indians AVG SPREAD W%: 50.19 ROI: -3.28
Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28
Houston Astros MONEY -180
Cleveland Indians MONEY 135
OVER 1.5 200 AVG OVER W%: 50.23 ROI: -2.92
NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
UNDER O 1.5 -275