Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 20:10 Finished
Houston Astros 4 Game 5 Cleveland Indians
Houston Astros SPREAD -1.5 -134 AVG SPREAD W%: 49.79 ROI: -3.45
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.13 Trey Scott W%: 49.73 ROI: -3.47 The Prez W%: 49.64 ROI: -3.9 The Champ W%: 50.52 ROI: -2.95 Christy Tanner W%: 49.47 ROI: -4.59 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.71 Handicapping For Profit W%: 50.04 ROI: -3.02 Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.04 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26
117 1.5 SPREAD Cleveland Indians AVG SPREAD W%: 50 ROI: -3.37
Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71 Jane Gibson W%: 49.88 ROI: -3.44 Trace Adams W%: 49.79 ROI: -3.8 The Hammer W%: 49.52 ROI: -4.29 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 MJP Sports W%: 49.81 ROI: -3.18 Michigan Sports Network W%: 50.61 ROI: -1.84 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 DB Sports Consultants W%: 50.29 ROI: -2.02 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.39 ROI: -2.34 Bankroll Sports W%: 50.11 ROI: -3.39 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
Houston Astros MONEY -252 AVG MONEY W%: 50.1 ROI: -3.09
Tru-Line W%: 49.53 ROI: -3.61 The Sports Investor W%: 49.77 ROI: -3.87 The Champ W%: 50.52 ROI: -2.95 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Kevin Rogers W%: 50.77 ROI: -2.39 Handicapping For Profit W%: 50.04 ROI: -3.02 Brad Diamond W%: 50.2 ROI: -3.27
Cleveland Indians MONEY 219 AVG MONEY W%: 49.52 ROI: -4.43
Cam Owens W%: 49.52 ROI: -4.56 The Hammer W%: 49.52 ROI: -4.29 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.07 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8
OVER 8.5 -105 AVG OVER W%: 50.7 ROI: 0.29
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.13 Trey Scott W%: 49.73 ROI: -3.47 The Sports Investor W%: 49.77 ROI: -3.87 The Champ W%: 50.52 ROI: -2.95 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.25 Pointwise Phones W%: 51.09 ROI: -0.69 Brad Diamond W%: 50.2 ROI: -3.27 TampaSports Handicapper W%: 54.17 ROI: 13.53 MLB Predictions W%: 52.96 ROI: 13.26 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26
UNDER O 8.5 -115 AVG UNDER W%: 49.83 ROI: -3.7
Cam Owens W%: 49.52 ROI: -4.56 Jane Gibson W%: 49.88 ROI: -3.44 Vegas Runner W%: 49.67 ROI: -4.01 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.07 Mike Handzelek W%: 50.7 ROI: -1.99 Michigan Sports Network W%: 50.61 ROI: -1.84 Majorcovers W%: 48.77 ROI: -5.54 Cowtown Sports W%: 49.57 ROI: -4.47 Bankroll Sports W%: 50.11 ROI: -3.39


Houston Astros 2 FirstFiveInnings 1 Cleveland Indians
Houston Astros SPREAD -0.5 -192 AVG SPREAD W%: 49.57 ROI: -4.47
Cowtown Sports W%: 49.57 ROI: -4.47
161 0.5 SPREAD Cleveland Indians AVG SPREAD W%: 49.49 ROI: -4.49
Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49
Houston Astros MONEY -298
Cleveland Indians MONEY 247
OVER 5.0 103 AVG OVER W%: 49.91 ROI: -3.06
Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06
UNDER O 5.0 -125 AVG UNDER W%: 49.84 ROI: -3.82
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.39 ROI: -2.34


Houston Astros 0 FirstInning 0 Cleveland Indians
Houston Astros SPREAD -0.5 185 AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -3.72
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 NY Sports Exchange W%: 50.88 ROI: -1.61 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
-250 0.5 SPREAD Cleveland Indians AVG SPREAD W%: 50.2 ROI: -3.27
Brad Diamond W%: 50.2 ROI: -3.27
Houston Astros MONEY -180
Cleveland Indians MONEY 135
OVER 1.5 200 AVG OVER W%: 50.22 ROI: -2.92
NY Sports Exchange W%: 50.88 ROI: -1.61 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
UNDER O 1.5 -275