National Hockey League
Friday, September 30th 2022 19:05
Finished
1 Game 2
New Jersey Devils SPREAD -1.5 178 AVG SPREAD W%: 67.29 ROI: 29.21
Power Sweep W%: 70.82 ROI: 37.7 Pick city W%: 69.59 ROI: 33.68 Line Analyst W%: 69.95 ROI: 34.02 Cajun Sports W%: 70.24 ROI: 34.3 Brian Edwards W%: 70.22 ROI: 35.61 Brett Atkins W%: 69.68 ROI: 33.63 Alan Boston W%: 70.21 ROI: 35.04 Eddie Roman W%: 47.62 ROI: -10.31
New York Rangers SPREAD 1.5
New Jersey Devils MONEY -152
AVG MONEY W%: 70.08 ROI: 34.68
Johnny Goodtimes W%: 69.44 ROI: 34.1 Cap The Trap W%: 71.08 ROI: 36.38 Cajun Sports W%: 70.24 ROI: 34.3 Brian Edwards W%: 70.22 ROI: 35.61 Axium Sports W%: 69.27 ROI: 32.85 Alan Boston W%: 70.48 ROI: 35.49 5 Lines W%: 69.84 ROI: 34.05
New York Rangers MONEY 128
AVG MONEY W%: 68.06 ROI: 31.05
Line Beaters W%: 69.31 ROI: 33 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.2 ROI: 34.59 Allen Eastman W%: 70.38 ROI: 35.09 60 Percent Guaranteed W%: 69.9 ROI: 34.79 Viking Sports W%: 60.53 ROI: 17.79
OVER 5.5 -122
AVG OVER W%: 69.7 ROI: 34.07
Potsy's Picks W%: 68.57 ROI: 32.52 Pick city W%: 69.59 ROI: 33.68 Pick 'N' Roll W%: 70.49 ROI: 35.08 Brett Atkins W%: 69.68 ROI: 33.63 ATS Winners W%: 70.67 ROI: 36.63 Andre Gomes W%: 69.49 ROI: 33.68 All Star Sports W%: 69.41 ROI: 33.64 5 Lines W%: 69.84 ROI: 34.05 401K Sports W%: 69.79 ROI: 34.1 Andre Gomes W%: 69.49 ROI: 33.68
UNDER O 5.5 102
AVG UNDER W%: 68.66 ROI: 32.9
Joseph D'Amico W%: 70.72 ROI: 35.81 Campone W%: 70.03 ROI: 34.65 Bryan Leonard W%: 70.03 ROI: 33.99 ATS Lock Club W%: 70.25 ROI: 35.46 ATS Insider Picks W%: 70.27 ROI: 34.97 ALAN HARRIS W%: 69.07 ROI: 32.31 5 Star Sports W%: 70.29 ROI: 34.7 3G Sports W%: 70.02 ROI: 35.07 RTG Sports W%: 57.3 ROI: 19.13