Soccer Liga Aguila
Wednesday, October 26th 2022 21:00
Finished
1 Game 2
Millonarios SPREAD 0.00 0 AVG SPREAD W%: 49.25 ROI: 5.95
Platinum Plays Win W%: 47.9 ROI: 7.21 Pickens Pick W%: 48.4 ROI: 6.55 Bob Harvey W%: 48.86 ROI: 9.15 Bettors World W%: 48.25 ROI: 5.7 Alan Boston W%: 70.93 ROI: 36.39 Las Vegas Hilton Contest W%: 48.13 ROI: 4.91 Just Cover Baby W%: 47.83 ROI: 6.89 chalk city W%: 47.31 ROI: 4.89 Brandon Lang W%: 47.49 ROI: 4.38 Blasscyk W%: 48.09 ROI: 6.14 Black Widow W%: 47.61 ROI: 5.04 Art Aronson W%: 47.72 ROI: 6.68 Steve Kendall W%: 35.56 ROI: -27.87 Super Systems W%: 55.36 ROI: 7.2
Independiente Medellin SPREAD 0.00
Millonarios MONEY -152
AVG MONEY W%: 49.08 ROI: 6.99
Platinum Plays Win W%: 47.9 ROI: 7.21 Platinum Plays W%: 47.32 ROI: 3.6 Platinum W%: 46.8 ROI: 3.76 K.G. (Trademarked Name) W%: 48 ROI: 6.97 JT WALKER W%: 46.75 ROI: 4.77 JR ODonnell W%: 47.83 ROI: 4.52 Bob Harvey W%: 48.86 ROI: 9.15 Alan Boston W%: 70.93 ROI: 36.39 Playbook W%: 45.77 ROI: 0.52 PickTheRightBet W%: 47.65 ROI: 5.08 Legit Picks W%: 46.76 ROI: 3.23 Kelso Sturgeon W%: 47.64 ROI: 4.69 Brandon Lang W%: 47.49 ROI: 4.38 Bill Hilton W%: 47.35 ROI: 3.59
Independiente Medellin MONEY 470
AVG MONEY W%: 49.91 ROI: 10.27
PLATINUM SHEET W%: 48.44 ROI: 7.56 Cappers Advantage W%: 47.36 ROI: 5.9 Bob Valentino W%: 47.65 ROI: 6.6 Blazer W%: 46.79 ROI: 2.89 Black Widow W%: 47.61 ROI: 5.04 Bill Marzano W%: 48.68 ROI: 9.66 ASI W%: 46.12 ROI: 1.93 Art Aronson W%: 47.72 ROI: 6.68 KELSO W%: 47.14 ROI: 4.4 Juice Man Sports W%: 47.03 ROI: 4.57 Cappers Advantage W%: 47.36 ROI: 5.9 BigFella W%: 47.93 ROI: 6.78 Dwayne Bryant W%: 69.23 ROI: 53.54 The Hammer W%: 59.62 ROI: 22.29
OVER 2.50 -110
UNDER O 2.50 -120
DRAWLINE 245
AVG DRAWLINE W%: 47.7 ROI: 5.79
Las Vegas Pipeline W%: 48.15 ROI: 7.55 KBHoops W%: 46.88 ROI: 2.81 Brandon Lee W%: 48.32 ROI: 9.14 BRAD WILTON W%: 48.47 ROI: 7.34 Bob Balfe W%: 47.53 ROI: 6.19 BILLY JOE HERSHEY W%: 47.32 ROI: 4.51 Pitbull W%: 47.71 ROI: 5.53 Keith Glantz W%: 48.22 ROI: 5.44 Jr Tips W%: 47.24 ROI: 5.24 Boston Blackie W%: 46.94 ROI: 4.88 Bettors World W%: 48.25 ROI: 5.7 Atlantic Sports W%: 47.56 ROI: 6.11 Asian Executive W%: 46.81 ROI: 2.13 Arthur Ralph Sports W%: 47.77 ROI: 7.48 Arlon Sports W%: 48.37 ROI: 6.79

0 FirstHalf 1
Millonarios SPREAD 0.00 0
Independiente Medellin SPREAD 0.00
Millonarios MONEY 114
Independiente Medellin MONEY 410
OVER 1.00 -114
UNDER O 1.00 -106
DRAWLINE 116