NCAA College Basketball
Friday, November 18th 2022 22:00
NotFinished
Game
Pacific SPREAD -3.5 -112 AVG SPREAD W%: 68.95 ROI: 32.43
Prediction Machine W%: 72.94 ROI: 39.15 Power Play Wins W%: 69.88 ROI: 33.73 Pointwise W%: 69.79 ROI: 34.82 Line Beaters W%: 69.6 ROI: 33.59 Cajun Sports Wire W%: 69.83 ROI: 34.25 Cajun Sports W%: 70.57 ROI: 34.97 All Star Sports W%: 69.73 ROI: 34.28 Alan Matthews W%: 69.95 ROI: 33.35 Adam Meyer W%: 68.91 ROI: 32.19 Ace-Ace W%: 69.95 ROI: 33.76 4 Seasons W%: 69.89 ROI: 34.57 Magnum Marc W%: 56.36 ROI: 10.49
CS Fullerton SPREAD 3.5
Pacific MONEY 0
CS Fullerton MONEY 0
OVER 148.5 -112
AVG OVER W%: 66.81 ROI: 30.18
Joseph D'Amico W%: 71.06 ROI: 36.5 Johnny Guild W%: 70.43 ROI: 35.58 Cajun Sports Wire W%: 69.83 ROI: 34.25 allan desrosiers W%: 70.27 ROI: 34.94 Advantage Sports W%: 69.83 ROI: 34.7 Ace-Ace W%: 69.95 ROI: 33.76 4 Seasons W%: 69.89 ROI: 34.57 2Halves2Win W%: 70.95 ROI: 36.13 Sports Winning Picks W%: 40.48 ROI: -25.5 Essler W%: 65.38 ROI: 46.88
UNDER O 148.5 -107
AVG UNDER W%: 63.12 ROI: 23.17
Primetime Sports Picks W%: 82.74 ROI: 58.93 ATS Lock Club W%: 70.59 ROI: 36.08 Andrew Lange W%: 70.34 ROI: 35.36 Alan Boston W%: 70.75 ROI: 36.03 Al DeMarco W%: 69.36 ROI: 32.47 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.48 ROI: 36 Sebastian W%: 48.48 ROI: 0.73 Cobra W%: 22.22 ROI: -50.28