Soccer Norway First Division Wednesday, July 21st 2021 @ 12:00 Finished
Fredrikstad 1 Game 1 Strommen
Fredrikstad SPREAD -0.50 -114 AVG SPREAD W%: 47.27 ROI: 4.65
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38
-104 0.50 SPREAD Strommen AVG SPREAD W%: 47.59 ROI: 5.26
Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86
Fredrikstad MONEY -116 AVG MONEY W%: 54.33 ROI: 6.37
Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7 Vegas Butcher W%: 51.95 ROI: 2.05
Strommen MONEY 269 AVG MONEY W%: 47.37 ROI: -0.46
Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36 StevieY W%: 45.09 ROI: -10.01 Priority Sports Info W%: 48.99 ROI: 2.27
OVER 2.50 -133 AVG OVER W%: 50.7 ROI: 7.65
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7
UNDER O 2.50 108 AVG UNDER W%: 48.11 ROI: 4.43
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Priority Sports Info W%: 48.99 ROI: 2.27
DRAWLINE 264 AVG DRAWLINE W%: 47.2 ROI: 4.28
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3 Gold Sheet LTS W%: 47.73 ROI: 5.2 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65


Fredrikstad 1 FirstHalf 1 Strommen
Fredrikstad SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Strommen
Fredrikstad MONEY 134
Strommen MONEY 310
OVER 1.00 -150 AVG OVER W%: 48.27 ROI: 7.38
Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38
UNDER O 1.00 115 AVG UNDER W%: 47.23 ROI: 3.97
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97
DRAWLINE 122


Fredrikstad last 5 games
Strommen last 5 games
Head to Head Last 5 games