Soccer Eliteserien Wednesday, July 21st 2021 @ 13:00 Finished
Lillestrom 3 Game 2 Stabaek
Lillestrom SPREAD -0.50 120 AVG SPREAD W%: 47.21 ROI: 4.99
The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47
-140 0.50 SPREAD Stabaek AVG SPREAD W%: 47.52 ROI: 5.2
Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55
Lillestrom MONEY 119 AVG MONEY W%: 48.2 ROI: 4.34
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51 Guaranteed picks W%: 51.87 ROI: 2.59
Stabaek MONEY 200 AVG MONEY W%: 46.98 ROI: 3.87
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
OVER 2.50 -124 AVG OVER W%: 48.81 ROI: 4.02
Ss Nn W%: 47.54 ROI: 5.01 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47 Guaranteed picks W%: 51.87 ROI: 2.59
UNDER O 2.50 -102 AVG UNDER W%: 48.07 ROI: 3.42
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 Gambler World W%: 49.44 ROI: -4.68
DRAWLINE 244 AVG DRAWLINE W%: 47.49 ROI: 5.25
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Sports Gambling Hotline W%: 48.18 ROI: 6.23 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.42


Lillestrom 1 FirstHalf 0 Stabaek
Lillestrom SPREAD 0.00 -136 AVG SPREAD W%: 47.63 ROI: 5.65
Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
116 0.00 SPREAD Stabaek
Lillestrom MONEY 192
Stabaek MONEY 255 AVG MONEY W%: 46.99 ROI: 3.57
Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57
OVER 1.00 -128 AVG OVER W%: 46.6 ROI: 2.19
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19
UNDER O 1.00 108 AVG UNDER W%: 47.44 ROI: 5.46
Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46
DRAWLINE 110


Lillestrom last 5 games
Stabaek last 5 games
Head to Head Last 5 games