Soccer Champions League
Tuesday, November 1st 2022 16:00
Finished
2 Game 0
Bayern Munich SPREAD -1.50 105 AVG SPREAD W%: 50.26 ROI: 6.53
Players Bet W%: 47.44 ROI: 3.32 PLATINUM SHEET W%: 48.24 ROI: 7.11 KELSO W%: 47.05 ROI: 4.19 Bob Valentino W%: 47.71 ROI: 6.92 Bettors World W%: 48.1 ROI: 5.26 Coach K W%: 57.14 ROI: 7.6 Sixth Sense W%: 56.16 ROI: 11.33
Inter Milan SPREAD 1.50
Bayern Munich MONEY -222
AVG MONEY W%: 52.61 ROI: 7.62
Larry Ness W%: 48.08 ROI: 7.64 Coach K W%: 57.14 ROI: 7.6
Inter Milan MONEY 540
AVG MONEY W%: 47.32 ROI: 4.53
Jr Tips W%: 47.25 ROI: 5.12 Black Widow W%: 47.49 ROI: 5.05 Bill Hilton W%: 47.21 ROI: 3.43
OVER 3.50 100
AVG OVER W%: 47.51 ROI: 4.98
Players Bet W%: 47.44 ROI: 3.32 Playbook W%: 45.72 ROI: 0.8 PLATINUM SHEET W%: 48.24 ROI: 7.11 Legit Picks W%: 46.76 ROI: 3.09 K.G. (Trademarked Name) W%: 48.06 ROI: 7.07 BRAD WILTON W%: 48.32 ROI: 7.2 BIG AL W%: 48.01 ROI: 5.39 Asian Executive W%: 46.95 ROI: 2.72 Arthur Ralph Sports W%: 47.79 ROI: 7.44 Andy Fanelli W%: 47.83 ROI: 5.63
UNDER O 3.50 -130
AVG UNDER W%: 49.5 ROI: 8.98
Platinum Plays W%: 47.22 ROI: 3.54 Charlie Sports W%: 48.99 ROI: 11.37 Chance Lockwood W%: 47.18 ROI: 4.29 chalk city W%: 47.4 ROI: 5.1 Chad Greene W%: 48.99 ROI: 8.95 Bobby Cash W%: 48.56 ROI: 5.93 Bob Balfe W%: 47.53 ROI: 6 ASL Sports Group W%: 49.33 ROI: 12.58 ASI W%: 46.13 ROI: 1.89 Art Aronson W%: 47.78 ROI: 6.7 Mighty Quinn W%: 57.41 ROI: 24.67 TweetyDimes W%: 57.45 ROI: 16.79
DRAWLINE 408
AVG DRAWLINE W%: 47.25 ROI: 4.5
PittViper W%: 47.22 ROI: 5.31 Lee Sterling Paramount Sports W%: 46.56 ROI: 2.69 Lee Sterling W%: 48.01 ROI: 6.22 Lee Earnest W%: 46.28 ROI: 2.41 Kelso Sturgeon W%: 47.61 ROI: 4.6 JR ODonnell W%: 47.78 ROI: 4.31 Cash My Ticket W%: 46.89 ROI: 3.72 Carolina Sports W%: 46.3 ROI: 2.29 Boston Blackie W%: 46.75 ROI: 4.43 Blasscyk W%: 48.07 ROI: 6.2 Billy Hill W%: 47.43 ROI: 3.35 BigFella W%: 47.95 ROI: 6.85 Betting Resource W%: 48.03 ROI: 7.23 Betting Line Moves W%: 45.64 ROI: 1.28 Arlon Sports W%: 48.24 ROI: 6.58

1 FirstHalf 0
Bayern Munich SPREAD -0.50 -108
Inter Milan SPREAD 0.50
Bayern Munich MONEY -108
Inter Milan MONEY 415
OVER 0.00 0
UNDER O 0.00 0
DRAWLINE 170