Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 15:10 Finished
Colorado Rockies 6 Game 3 Seattle Mariners
Colorado Rockies SPREAD -1.5 120 AVG SPREAD W%: 49.89 ROI: -3.08
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.13 Scotty Steeler W%: 50 ROI: -3.71 Dave Luang W%: 49.02 ROI: -5.5 Sports Authority W%: 50.5 ROI: -1.87 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.25 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59 Line Beaters W%: 50.99 ROI: 1.85
-140 1.5 SPREAD Seattle Mariners AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -1.83
Trace Adams W%: 49.79 ROI: -3.8 StatFox Situation W%: 50.04 ROI: -2.77 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.56 Pointwise Phones W%: 51.09 ROI: -0.69 Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.61 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.39 ROI: -2.34 My Sports Winner LTS W%: 50.23 ROI: -0.26 Phil Steele W%: 51.01 ROI: 1.42
Colorado Rockies MONEY -142 AVG MONEY W%: 49.61 ROI: -3.86
Cam Owens W%: 49.52 ROI: -4.56 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.04 Tru-Line W%: 49.53 ROI: -3.61 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 Stu Feiner W%: 49.91 ROI: -3.06 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59 Denver Money W%: 50.05 ROI: -3.69 Bankroll Sports W%: 50.11 ROI: -3.39 ATS Winners W%: 50.53 ROI: -2.22 Axium Sports W%: 46 ROI: -8.05
Seattle Mariners MONEY 130 AVG MONEY W%: 50.58 ROI: 1.15
Taylor Sewelmayers W%: 49.29 ROI: -5.31 Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49 MLB Predictions W%: 52.96 ROI: 13.26
OVER 11.0 -112 AVG OVER W%: 50.5 ROI: -1.23
Dave Luang W%: 49.02 ROI: -5.5 Wicked Good Wagers W%: 49.52 ROI: -3.66 Sports Picks W%: 51.25 ROI: -1.41 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.25 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Mike Handzelek W%: 50.7 ROI: -1.99 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59 TampaSports Handicapper W%: 54.17 ROI: 13.53
UNDER O 11.0 -106 AVG UNDER W%: 50.34 ROI: -1.66
Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 Sports Winning Picks W%: 49.62 ROI: -4.12 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.71 Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.56 Pointwise Phones W%: 51.09 ROI: -0.69 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8 Goldsheet W%: 49.93 ROI: -3.06 Golden Dragon Sports W%: 50.27 ROI: -2.64 Brad Diamond W%: 50.2 ROI: -3.27 BigFella W%: 50.32 ROI: -3.03 MLB Predictions W%: 52.96 ROI: 13.26 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67 Phil Steele W%: 51.01 ROI: 1.42


Colorado Rockies 6 FirstFiveInnings 2 Seattle Mariners
Colorado Rockies SPREAD -0.5 -105 AVG SPREAD W%: 49.6 ROI: -3.94
Trev Bass W%: 48.74 ROI: -5.83 Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Christy Tanner W%: 49.47 ROI: -4.59 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59
-115 0.5 SPREAD Seattle Mariners AVG SPREAD W%: 51.09 ROI: -0.69
Pointwise Phones W%: 51.09 ROI: -0.69
Colorado Rockies MONEY -145 AVG MONEY W%: 49.78 ROI: -3.59
Christy Tanner W%: 49.47 ROI: -4.59 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59
Seattle Mariners MONEY 126
OVER 6.0 -111 AVG OVER W%: 49.5 ROI: -4.75
Christy Tanner W%: 49.47 ROI: -4.59 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.91
UNDER O 6.0 -111 AVG UNDER W%: 50.1 ROI: -3.08
StatFox Situation W%: 50.04 ROI: -2.77 Mike Handzelek W%: 50.7 ROI: -1.99 Cowtown Sports W%: 49.57 ROI: -4.47


Colorado Rockies 5 FirstInning 0 Seattle Mariners
Colorado Rockies SPREAD -0.5 190 AVG SPREAD W%: 49.56 ROI: -4.24
Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24
-260 0.5 SPREAD Seattle Mariners AVG SPREAD W%: 49.14 ROI: -5.13
Dylan Mile W%: 49.14 ROI: -5.13
Colorado Rockies MONEY -145
Seattle Mariners MONEY 110
OVER 1.5 145 AVG OVER W%: 49.84 ROI: -3.59
Trace Adams W%: 49.79 ROI: -3.8 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38
UNDER O 1.5 -190 AVG UNDER W%: 50.52 ROI: -2.95
The Champ W%: 50.52 ROI: -2.95