National Football League
Sunday, December 5th 2021 20:20
Finished
22 Game 9
Kansas City Chiefs SPREAD -8.5 -109 AVG SPREAD W%: 70.38 ROI: 35.21
Prediction Machine W%: 72.75 ROI: 38.74 PHD Picks W%: 69.79 ROI: 34.06 Line Changers W%: 70.76 ROI: 35.86 Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 Cal Sports W%: 69.79 ROI: 35.54 Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 33 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 34paytonplace W%: 70.49 ROI: 35.65
Denver Broncos SPREAD 8.5
Kansas City Chiefs MONEY -407
AVG MONEY W%: 69.74 ROI: 33.74
John Ryan W%: 71.13 ROI: 36.26 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.88 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.79 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 Accuscore W%: 67.67 ROI: 29.52
Denver Broncos MONEY 326
OVER 46.5 -109
UNDER O 46.5 -110

10 FirstHalf 3
Kansas City Chiefs SPREAD -5.5 -108 AVG SPREAD W%: 69.85 ROI: 34.2
Pick 'N' Roll W%: 70.54 ROI: 35.17 Joyce Sterling W%: 70.06 ROI: 34.29 Johnny Goodtimes W%: 69.62 ROI: 34.44 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Campone W%: 70.17 ROI: 34.9 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.88 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.42 Accuscore W%: 67.67 ROI: 29.52
Denver Broncos SPREAD 5.5
Kansas City Chiefs MONEY -262
AVG MONEY W%: 70.02 ROI: 34.91
Pointwise W%: 69.53 ROI: 34.29 Johnny Detroit W%: 69.82 ROI: 34.43 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Andrew Lange W%: 70.08 ROI: 34.9
Denver Broncos MONEY 225
OVER 23.5 -110
UNDER O 23.5 -108
AVG UNDER W%: 69.53 ROI: 33.7
Potsy's Picks W%: 68.72 ROI: 32.79 Port Port Sports W%: 69.12 ROI: 33.12 PHD Picks W%: 69.79 ROI: 34.06 Line Changers W%: 70.76 ROI: 35.86 Line Beaters W%: 69.4 ROI: 33.18 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58 allan desrosiers W%: 70.06 ROI: 34.52 A&I Service W%: 67.11 ROI: 29.02 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 401K Sports W%: 69.87 ROI: 34.26

10 FirstQuarter 0
Kansas City Chiefs SPREAD -3.0 -111 AVG SPREAD W%: 69.94 ROI: 34.46
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Pick 'N' Roll W%: 70.54 ROI: 35.17 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.76 ROI: 33.91 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.79 ATS Winners W%: 70.74 ROI: 36.77 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 Al DeMarco W%: 69.17 ROI: 32.13 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.4 ROI: 34.09
Denver Broncos SPREAD 3.0
Kansas City Chiefs MONEY -245
AVG MONEY W%: 69.95 ROI: 34.12
Ats W%: 70.13 ROI: 34.58 Alan Boston W%: 70.56 ROI: 35.66 Al DeMarco W%: 69.17 ROI: 32.13
Denver Broncos MONEY 205
OVER 9.5 -112
AVG OVER W%: 69.99 ROI: 34.85
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 Alan Boston W%: 70.56 ROI: 35.66 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73
UNDER O 9.5 -110

0 SecondQuarter 3
Kansas City Chiefs SPREAD -3.5 -104
Denver Broncos SPREAD 3.5
Kansas City Chiefs MONEY -200
Denver Broncos MONEY 170
AVG MONEY W%: 70.14 ROI: 34.95
ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 5 Lines W%: 69.95 ROI: 34.26
OVER 14.0 -104
UNDER O 14.0 -118
AVG UNDER W%: 69.79 ROI: 34.08
Philly Godfather W%: 70.11 ROI: 34.94 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Britney Deluca W%: 70.01 ROI: 34.65 ATSwins Lockclub W%: 69.69 ROI: 34.49 All Sport Capper W%: 69.93 ROI: 33.51 ALAN HARRIS W%: 69.21 ROI: 32.6

3 ThirdQuarter 0
Kansas City Chiefs SPREAD -3.0 101 AVG SPREAD W%: 70.76 ROI: 35.86
Line Changers W%: 70.76 ROI: 35.86
Denver Broncos SPREAD 3.0
Kansas City Chiefs MONEY -185
AVG MONEY W%: 69.93 ROI: 34.88
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.81 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82
Denver Broncos MONEY 160
OVER 9.5 -120
UNDER O 9.5 -102
AVG UNDER W%: 70.13 ROI: 34.73
PHD Picks W%: 69.79 ROI: 34.06 Cap The Trap W%: 71.2 ROI: 36.61 Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.88 Bryan Rosica W%: 69.88 ROI: 34.38

9 FourthQuarter 6
Kansas City Chiefs SPREAD -0.5 -110
Denver Broncos SPREAD 0.5
Kansas City Chiefs MONEY -185
Denver Broncos MONEY 160
OVER 13.0 -104
UNDER O 13.0 -117