Korea Baseball Organization
Wednesday, July 6th 2022 08:30
Finished
9 Game 10
Samsung Lions SPREAD 1.5 -135 AVG SPREAD W%: 48.21 ROI: 6.65
PlatinumPlaysWin W%: 49.02 ROI: 7.97 Las Vegas Pipeline W%: 49.34 ROI: 10.41 KELSO W%: 47.86 ROI: 6.03 ASL Sports Group W%: 49.16 ROI: 13.04 Keith Glantz W%: 47.71 ROI: 4.18 SportsBetsNow W%: 46.15 ROI: -1.72
LG Twins SPREAD -1.5
Samsung Lions MONEY 110
AVG MONEY W%: 47.68 ROI: 3.82
Chad Greene W%: 49.2 ROI: 9.35 SportsBetsNow W%: 46.15 ROI: -1.72
LG Twins MONEY -140
AVG MONEY W%: 48.25 ROI: 7.01
PittViper W%: 48.47 ROI: 8.42 Lee Sterling Paramount Sports W%: 46.82 ROI: 3.17 Just Cover Baby W%: 48.19 ROI: 6.7 Charlotte Sports W%: 48.62 ROI: 7.96 chalk city W%: 47.41 ROI: 4.67 Bobby Cash W%: 49.53 ROI: 8.07 Bill Hilton - Gameday W%: 48.71 ROI: 10.07
OVER 8.5 -125
AVG OVER W%: 47.9 ROI: 4.66
Lee Sterling W%: 48.35 ROI: 6.35 Chad Greene W%: 49.2 ROI: 9.35 SportsBetsNow W%: 46.15 ROI: -1.72
UNDER O 8.5 -105
AVG UNDER W%: 48.47 ROI: 7.84
Players Choice W%: 48.39 ROI: 6.68 PLATINUM SHEET W%: 48.62 ROI: 8.26 PittViper W%: 48.47 ROI: 8.42 Pitbull W%: 48.67 ROI: 7.28 Late Winners W%: 49.04 ROI: 7.87 Jr Tips W%: 47.74 ROI: 6.68 Bookie Monster W%: 49.23 ROI: 9.39 Bill Marzano W%: 49.9 ROI: 13 Big Punk W%: 47.09 ROI: 3.97 Betting Resource W%: 48.93 ROI: 8.89 Atlantic Sports W%: 48.36 ROI: 6.7 Art Aronson W%: 47.25 ROI: 6.98