National Hockey League
Thursday, November 17th 2022 22:05
NotFinished
1 Game 1
Seattle Kraken SPREAD 1.5 -225 AVG SPREAD W%: 67.89 ROI: 30.25
Pick city W%: 67.91 ROI: 30.14 Line Beaters W%: 67.42 ROI: 29.36 Joyce Sterling W%: 67.9 ROI: 30.12 C-Star Sports W%: 67.88 ROI: 29.94 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 Allen Eastman W%: 68.43 ROI: 31.13 All Star Sports W%: 67.6 ROI: 30.05 alatex W%: 68.23 ROI: 31.29
New York Rangers SPREAD -1.5
Seattle Kraken MONEY 120
AVG MONEY W%: 62.39 ROI: 20.33
C-Star Sports W%: 67.88 ROI: 29.94 Bryan Power W%: 67.69 ROI: 31 BROAD STREET CAPPERS W%: 67.76 ROI: 29.87 allan desrosiers W%: 68.38 ROI: 31.12 Alex Smart W%: 68.57 ROI: 31.88 Onlinesportswinners W%: 34.09 ROI: -31.82
New York Rangers MONEY -138
AVG MONEY W%: 67.74 ROI: 30
Port Port Sports W%: 67.13 ROI: 29.27 Joseph D'Amico W%: 68.71 ROI: 31.72 Johnny Detroit W%: 67.76 ROI: 30.21 Ats W%: 68.05 ROI: 30.46 Adam Meyer W%: 67.05 ROI: 28.36
OVER 6.0 -100
AVG OVER W%: 68.05 ROI: 30.56
Joyce Sterling W%: 67.9 ROI: 30.12 Campone W%: 68.2 ROI: 31.13 BROAD STREET CAPPERS W%: 67.76 ROI: 29.87 Allen Eastman W%: 68.43 ROI: 31.13 All Star Sports W%: 67.6 ROI: 30.05 alatex W%: 68.23 ROI: 31.29 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 Alan Boston W%: 68.49 ROI: 31.7
UNDER O 6.0 -120
AVG UNDER W%: 68.6 ROI: 31.78
Power Plays W%: 68.1 ROI: 30.73 Port Port Sports W%: 67.13 ROI: 29.27 Linecrusher W%: 68.53 ROI: 31.98 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 Cap The Trap W%: 68.79 ROI: 31.83 Cal Sports W%: 67.79 ROI: 31.38 Cajun Sports W%: 68.38 ROI: 30.55 Ats W%: 68.05 ROI: 30.46 American Sports W%: 68.03 ROI: 31.21 Adam Meyer W%: 67.05 ROI: 28.36 2 Minute Warning W%: 68.69 ROI: 32.23 Vegas Steam W%: 74.19 ROI: 42.03

1 FirstPeriod 1
Seattle Kraken SPREAD 0.5 -210
New York Rangers SPREAD -0.5
Seattle Kraken MONEY 105
New York Rangers MONEY -125
OVER 1.5 -125
UNDER O 1.5 102

0 SecondPeriod 0
Seattle Kraken SPREAD 0.5 -179
New York Rangers SPREAD -0.5
Seattle Kraken MONEY 105
New York Rangers MONEY -130
OVER 1.5 -182
UNDER O 1.5 148

ThirdPeriod
Seattle Kraken SPREAD 0.5 -172
New York Rangers SPREAD -0.5
Seattle Kraken MONEY 105
New York Rangers MONEY -130
OVER 1.5 -180
UNDER O 1.5 148

Top 20 National Hockey League Ranking
42.55
42.27
29.77
21.38
20.75
15.83
Last Minute Events...