NCAA College Basketball
Wednesday, November 9th 2022 21:00
Finished
66 Game 68
Boise State SPREAD -6.5 -107 AVG SPREAD W%: 69.82 ROI: 36.89
Power Plays W%: 70.39 ROI: 35.41 Linecrusher W%: 70.86 ROI: 36.49 California Sports W%: 70.04 ROI: 35.53 Advantage Sports W%: 69.83 ROI: 34.7 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.43 ROI: 35.21 Accuscore W%: 67.78 ROI: 29.75 401K Sports W%: 70.02 ROI: 34.52 Dwayne Bryant W%: 69.23 ROI: 53.54
South Dakota State SPREAD 6.5
Boise State MONEY -280
AVG MONEY W%: 69.98 ROI: 34.42
Power Plays W%: 70.39 ROI: 35.41 Pick city W%: 69.86 ROI: 34.23 Joyce Sterling W%: 70.24 ROI: 34.65 Alan Boston W%: 70.5 ROI: 35.6 Adam Meyer W%: 68.91 ROI: 32.19
South Dakota State MONEY 238
AVG MONEY W%: 69.92 ROI: 34.38
C.O. (Trademarked Name) W%: 70 ROI: 34.67 ATS Lock Club W%: 70.59 ROI: 36.08 All Star Sports W%: 69.73 ROI: 34.28 Al DeMarco W%: 69.36 ROI: 32.47
OVER 145.0 -110
AVG OVER W%: 70.25 ROI: 35.47
PPP W%: 70.09 ROI: 35.32 Linecrusher W%: 70.86 ROI: 36.49 California Sports W%: 70.04 ROI: 35.53 Cal Sports W%: 70.03 ROI: 35.99 Cajun Sports W%: 70.57 ROI: 34.97 alatex W%: 70.31 ROI: 35.28 Advantage Sports W%: 69.83 ROI: 34.7
UNDER O 145.0 -110
AVG UNDER W%: 70.45 ROI: 35.6
Line Analyst W%: 70.25 ROI: 34.55 Johnny Detroit W%: 69.93 ROI: 34.64 Candela deportiva W%: 70.85 ROI: 36.38 ATS Lock Club W%: 70.59 ROI: 36.08 60 Percent Guaranteed W%: 70.21 ROI: 35.27 2 Minute Warning W%: 70.88 ROI: 36.69

31 FirstHalf 36
Boise State SPREAD -4.0 -108
South Dakota State SPREAD 4.0
Boise State MONEY -210
South Dakota State MONEY 175
OVER 68.5 -115
UNDER O 68.5 -105