Kontinental Hockey League Saturday, October 23rd 2021 @ 10:00 Finished
HK Sochi 2 Game 3 Metallurg Magnitogorsk
HK Sochi SPREAD 1.5 -131 AVG SPREAD W%: 46.82 ROI: 3.8
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.48 Brenda Katsaros W%: 47.11 ROI: 4.15 SkyBluePicks W%: 47.49 ROI: 5.78
104 -1.5 SPREAD Metallurg Magnitogorsk
HK Sochi MONEY 332 AVG MONEY W%: 47.58 ROI: 3.49
Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41 Tony Stoffo W%: 46.4 ROI: 2.69 Consensus Groupo W%: 48.1 ROI: 6.89 Gold Sheet LTS W%: 47.59 ROI: 4.93 Dr. Bob W%: 49.54 ROI: 0.55
Metallurg Magnitogorsk MONEY -209 AVG MONEY W%: 48.87 ROI: 9.16
Playbook W%: 47.55 ROI: 5.72 Sharp Moves W%: 50.19 ROI: 12.6
OVER 5.0 -121 AVG OVER W%: 46.9 ROI: 3.87
Angi Benedetta W%: 45.86 ROI: 1.48 Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41 Consensus Groupo W%: 48.1 ROI: 6.89 NSA LEGEND W%: 47.42 ROI: 4.97 Mean Green Profit Machine W%: 47.32 ROI: 4.24 Inside Corner W%: 46.47 ROI: 3.25
UNDER O 5.0 -103 AVG UNDER W%: 47.7 ROI: 6.15
Tony Carlo W%: 46.53 ROI: 3.44 North Big Dogs W%: 47 ROI: 4.08 Indian Cowboy W%: 47.22 ROI: 4.89 Playbook W%: 47.55 ROI: 5.72 Sharp Moves W%: 50.19 ROI: 12.6


HK Sochi 1 FirstPeriod 0 Metallurg Magnitogorsk
HK Sochi SPREAD 0.5 -160 AVG SPREAD W%: 47.42 ROI: 5.28
Kk Gg W%: 47.42 ROI: 5.28
130 -0.5 SPREAD Metallurg Magnitogorsk
HK Sochi MONEY 170
Metallurg Magnitogorsk MONEY -215
OVER 1.5 115 AVG OVER W%: 47.6 ROI: 5.33
Matt Fargo W%: 47.79 ROI: 5.37 Kk Gg W%: 47.42 ROI: 5.28
UNDER O 1.5 -145