National Basketball Association
Saturday, November 5th 2022 20:10
Finished
129 Game 117
Minnesota Timberwolves SPREAD -8.0 -110 AVG SPREAD W%: 66.55 ROI: 29.11
Philly Godfather W%: 67.87 ROI: 30.5 Phil Steele W%: 67.73 ROI: 29.8 Line Beaters W%: 67.42 ROI: 29.36 C-Star Sports W%: 67.88 ROI: 29.94 alatex W%: 68.23 ROI: 31.29 Adam Meyer W%: 67.05 ROI: 28.36 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76 5 Lines W%: 68.01 ROI: 30.45 34paytonplace W%: 68.47 ROI: 31.5 Nick Pellegrino W%: 73.68 ROI: 41.32 Billy Coleman W%: 47.83 ROI: 6.9
Houston Rockets SPREAD 8.0
Minnesota Timberwolves MONEY -340
AVG MONEY W%: 66.28 ROI: 30.06
Primetime Sports Picks W%: 78.73 ROI: 51.06 Pointwise Phones W%: 67.66 ROI: 30.82 Pointwise W%: 67.74 ROI: 30.51 Britney Deluca W%: 67.82 ROI: 30.31 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76 Billy Coleman W%: 47.83 ROI: 6.9
Houston Rockets MONEY 265
AVG MONEY W%: 63.43 ROI: 24.25
Pick city W%: 67.91 ROI: 30.14 Ats insiders club W%: 68.63 ROI: 31.56 American Sports W%: 68.03 ROI: 31.21 Gator W%: 60.29 ROI: 16.75 Shieldbet W%: 52.27 ROI: 11.59
OVER 234.0 -110
AVG OVER W%: 67.14 ROI: 28.74
Pick 'N' Roll W%: 68.6 ROI: 31.33 Phil Steele W%: 67.73 ROI: 29.8 Jonathan Stone W%: 67.49 ROI: 29.29 Britney Deluca W%: 67.82 ROI: 30.31 Accu Picks W%: 66.04 ROI: 26.62 A&I Service W%: 65.16 ROI: 25.1
UNDER O 234.0 -110
AVG UNDER W%: 66.24 ROI: 28.11
Pick city W%: 67.91 ROI: 30.14 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 Line Analyst W%: 67.98 ROI: 30.07 Campone W%: 68.2 ROI: 31.13 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 Al DeMarco W%: 67.43 ROI: 28.6 5 Star Sports W%: 68.32 ROI: 30.94 Shieldbet W%: 52.27 ROI: 11.59

68 FirstHalf 49
Minnesota Timberwolves SPREAD -4.5 -110
Houston Rockets SPREAD 4.5
Minnesota Timberwolves MONEY -218
Houston Rockets MONEY 185
OVER 120.0 -110
UNDER O 120.0 -110

40 FirstQuarter 34
Minnesota Timberwolves SPREAD -2.5 -115
Houston Rockets SPREAD 2.5
Minnesota Timberwolves MONEY -187
Houston Rockets MONEY 155
OVER 60.0 -112
UNDER O 60.0 -110

28 SecondQuarter 15
Minnesota Timberwolves SPREAD -2.0 -112
Houston Rockets SPREAD 2.0
Minnesota Timberwolves MONEY -157
Houston Rockets MONEY 128
OVER 59.0 -115
UNDER O 59.0 -115

35 ThirdQuarter 34
Minnesota Timberwolves SPREAD -2.5 -112
Houston Rockets SPREAD 2.5
Minnesota Timberwolves MONEY -180
Houston Rockets MONEY 148
OVER 56.5 -115
UNDER O 56.5 -115

26 FourthQuarter 34
Minnesota Timberwolves SPREAD -1.5 -117
Houston Rockets SPREAD 1.5
Minnesota Timberwolves MONEY -159
Houston Rockets MONEY 129
OVER 56.0 -115
UNDER O 56.0 -115

Top 20 National Basketball Association Ranking
69.17
67.96
67.68
67.35
67.32
67.01
66.58
66.53
66.52
Last Minute Events...