NCAA College Basketball
Wednesday, November 9th 2022 20:00
Finished
85 Game 77
South Dakota SPREAD -6.0 -105 AVG SPREAD W%: 69.76 ROI: 34.04
Pick city W%: 69.86 ROI: 34.23 PHD Picks W%: 69.98 ROI: 34.49 Lenny Stevens W%: 69.94 ROI: 34.93 Brett Atkins W%: 69.94 ROI: 34.18 allan desrosiers W%: 70.27 ROI: 34.94 alatex W%: 70.31 ROI: 35.28 401K Sports W%: 70.02 ROI: 34.52 Accuscore W%: 67.78 ROI: 29.75
Lipscomb SPREAD 6.0
South Dakota MONEY 0
Lipscomb MONEY 0
OVER 149.0 -110
AVG OVER W%: 70.18 ROI: 38.29
Line Changers W%: 70.97 ROI: 36.27 Line Analyst W%: 70.25 ROI: 34.55 ATS Winners W%: 70.93 ROI: 37.15 Andrew Lange W%: 70.34 ROI: 35.36 ALAN HARRIS W%: 69.34 ROI: 32.85 Dwayne Bryant W%: 69.23 ROI: 53.54
UNDER O 149.0 -110
AVG UNDER W%: 67.38 ROI: 30.03
Joyce Sterling W%: 70.24 ROI: 34.65 Johnny Guild W%: 70.43 ROI: 35.58 ATS Lock Club W%: 70.59 ROI: 36.08 Alan Matthews W%: 69.95 ROI: 33.35 Advantage Sports W%: 69.83 ROI: 34.7 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.48 ROI: 36 2 Minute Warning W%: 70.88 ROI: 36.69 DiceItUpOnline W%: 46.67 ROI: -6.8