National Football League
Sunday, December 12th 2021 13:00
Finished
13 Game 33
Houston Texans SPREAD 9.0 -110
Seattle Seahawks SPREAD -9.0
Houston Texans MONEY 322
Seattle Seahawks MONEY -404
AVG MONEY W%: 69.76 ROI: 34.05
PPP W%: 69.87 ROI: 34.97 Lenny Stevens W%: 69.68 ROI: 34.45 Cajun Sports Wire W%: 69.67 ROI: 33.91 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.8 Alan Matthews W%: 69.83 ROI: 33.12
OVER 40.5 -110
UNDER O 40.5 -109

13 FirstHalf 16
Houston Texans SPREAD 5.5 -110
Seattle Seahawks SPREAD -5.5
Houston Texans MONEY 240
Seattle Seahawks MONEY -285
AVG MONEY W%: 69.92 ROI: 34.6
Potsy's Picks W%: 68.67 ROI: 32.71 Line Beaters W%: 69.38 ROI: 33.15 Lenny Stevens W%: 69.68 ROI: 34.45 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.77 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.71 9x Sports W%: 70.11 ROI: 35.02 60 Percent Guaranteed W%: 69.97 ROI: 34.91 #1 Sports W%: 70.94 ROI: 36.11
OVER 20.5 -110
UNDER O 20.5 -110

7 FirstQuarter 3
Houston Texans SPREAD 2.5 -106 AVG SPREAD W%: 70.79 ROI: 36.19
Prime Time Sports Advisors W%: 81.95 ROI: 57.71 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Line Analyst W%: 70 ROI: 34.12 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44 All Star Sports W%: 69.56 ROI: 33.94 Alex Smart W%: 70.39 ROI: 35.39 A&I Service W%: 67.09 ROI: 28.98 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.6 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.21 2 Minute Warning W%: 70.66 ROI: 36.28
Seattle Seahawks SPREAD -2.5
Houston Texans MONEY 185
AVG MONEY W%: 69.94 ROI: 34
Bryan Leonard W%: 70.1 ROI: 34.14 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 32.99 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86
Seattle Seahawks MONEY -225
OVER 7.5 104
AVG OVER W%: 70.17 ROI: 34.57
Pick 'N' Roll W%: 70.52 ROI: 35.13 Line Analyst W%: 70 ROI: 34.12 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.45 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.55 Ats W%: 70.14 ROI: 34.58 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86 5 Lines W%: 69.96 ROI: 34.27
UNDER O 7.5 -126

6 SecondQuarter 6
Houston Texans SPREAD 3.0 -110
Seattle Seahawks SPREAD -3.0
Houston Texans MONEY 170
AVG MONEY W%: 78.02 ROI: 49.89
Primetime Sports Picks W%: 82.36 ROI: 58.16 Prime Time Sports Advisors W%: 81.95 ROI: 57.71 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.8
Seattle Seahawks MONEY -200
OVER 13.0 -105
UNDER O 13.0 -115
AVG UNDER W%: 70.02 ROI: 34.6
Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 PPP W%: 69.87 ROI: 34.97 Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.97 Potsy's Picks W%: 68.67 ROI: 32.71 Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.8 Pointwise W%: 69.51 ROI: 34.24 allan desrosiers W%: 70.05 ROI: 34.51 Alan Boston W%: 70.34 ROI: 35.29 Al DeMarco W%: 69.16 ROI: 32.12 Ace-Ace W%: 69.75 ROI: 33.36 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86

0 ThirdQuarter 3
Houston Texans SPREAD 2.5 -105
Seattle Seahawks SPREAD -2.5
Houston Texans MONEY 155
Seattle Seahawks MONEY -180
AVG MONEY W%: 69.88 ROI: 34.34
BROAD STREET CAPPERS W%: 69.74 ROI: 33.87 Andrew Lange W%: 70.03 ROI: 34.82
OVER 9.0 -110
UNDER O 9.0 -110

0 FourthQuarter 14
Houston Texans SPREAD 2.5 110
Seattle Seahawks SPREAD -2.5
Houston Texans MONEY 165
Seattle Seahawks MONEY -195
AVG MONEY W%: 70.13 ROI: 34.5
ATS Lock Club W%: 70.31 ROI: 35.6 Alan Matthews W%: 69.83 ROI: 33.12 Al DeMarco W%: 69.16 ROI: 32.12 34paytonplace W%: 70.43 ROI: 35.53 #1 Sports W%: 70.94 ROI: 36.11
OVER 10.0 -130
AVG OVER W%: 69.69 ROI: 34.11
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.8 Lenny Stevens W%: 69.68 ROI: 34.45 Joyce Sterling W%: 70.07 ROI: 34.31 Candela deportiva W%: 70.62 ROI: 35.96 Ats W%: 70.14 ROI: 34.58 A&I Service W%: 67.09 ROI: 28.98 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.21 2Halves2Win W%: 70.67 ROI: 35.56
UNDER O 10.0 110