Soccer English Premier League Friday, January 14th 2022 @ 15:00 Finished
Brighton 1 Game 1 Crystal Palace
Brighton SPREAD -0.50 108 AVG SPREAD W%: 47.56 ROI: 5.28
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Seabass W%: 48.6 ROI: 7.77 LPW Sports Forecast W%: 47.82 ROI: 7.15 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9
-125 0.50 SPREAD Crystal Palace AVG SPREAD W%: 49.81 ROI: 6.4
Youngstown Connection W%: 48.1 ROI: 6.85 Norm Hitzges W%: 47.87 ROI: 6.65 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 6.48 Double Dragon King W%: 47.23 ROI: 4.13 C.D. (Trademarked Name) W%: 57.84 ROI: 17.48 ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
Brighton MONEY 107 AVG MONEY W%: 47.43 ROI: 4.94
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Vegas Coverage W%: 47.76 ROI: 6.28 The Champ Picks W%: 47 ROI: 4.1 Seabass W%: 48.6 ROI: 7.77 Ss Nn W%: 47.5 ROI: 5.29 Gold Sheet LTS W%: 47.59 ROI: 4.93
Crystal Palace MONEY 288 AVG MONEY W%: 47.42 ROI: 4.97
NSA LEGEND W%: 47.42 ROI: 4.97
OVER 2.50 118 AVG OVER W%: 47.41 ROI: 5.41
Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Ss Nn W%: 47.5 ROI: 5.29
UNDER O 2.50 -140 AVG UNDER W%: 48.61 ROI: 4.67
Vegas Steamer W%: 47.22 ROI: 4.69 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 6.48 Easy Baseball Betting W%: 51.04 ROI: 2.85
DRAWLINE 229 AVG DRAWLINE W%: 47.33 ROI: 4.65
Jo Berger W%: 46.51 ROI: 2.11 Rizzo DiceUp W%: 48.27 ROI: 7.23 Mean Green Profit Machine W%: 47.32 ROI: 4.24 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.83 Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84


Brighton 0 FirstHalf 0 Crystal Palace
Brighton SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Crystal Palace
Brighton MONEY 186 AVG MONEY W%: 47.5 ROI: 5.29
Ss Nn W%: 47.5 ROI: 5.29
Crystal Palace MONEY 368 AVG MONEY W%: 47.3 ROI: 4.3
Spartan 381 W%: 47.3 ROI: 4.3
OVER 1.00 113 AVG OVER W%: 47.47 ROI: 5.25
Anthony Dickson W%: 47.31 ROI: 5.53 Ss Nn W%: 47.5 ROI: 5.29 Gold Sheet LTS W%: 47.59 ROI: 4.93
UNDER O 1.00 -135
DRAWLINE 106 AVG DRAWLINE W%: 46.51 ROI: 2.75
Shotgun Morane W%: 45.7 ROI: 1.26 Mean Green Profit Machine W%: 47.32 ROI: 4.24