National Football League
Sunday, December 19th 2021 13:00
Finished
30 Game 12
Detroit Lions SPREAD 13.0 -115 AVG SPREAD W%: 69.99 ROI: 34.45
Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Pointwise W%: 69.53 ROI: 34.29 Line Changers W%: 70.76 ROI: 35.86
Arizona Cardinals SPREAD -13.0
Detroit Lions MONEY 500
AVG MONEY W%: 69.82 ROI: 33.97
Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Ace-Ace W%: 69.78 ROI: 33.42 60 Percent Guaranteed W%: 70 ROI: 34.96
Arizona Cardinals MONEY -677
OVER 47.0 -110
UNDER O 47.0 -110

17 FirstHalf 0
Detroit Lions SPREAD 7.5 -115 AVG SPREAD W%: 69.59 ROI: 33.4
Cappers Access W%: 69.15 ROI: 31.68 Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21 Alan Boston W%: 70.35 ROI: 35.3 Accuscore W%: 67.67 ROI: 29.52 2 Minute Warning W%: 70.67 ROI: 36.3
Arizona Cardinals SPREAD -7.5
Detroit Lions MONEY 316
AVG MONEY W%: 70.17 ROI: 34.41
Power Play Wins W%: 69.81 ROI: 33.61 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 John Ryan W%: 71.13 ROI: 36.26 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58 All Sport Capper W%: 69.93 ROI: 33.51 Alan Boston W%: 70.35 ROI: 35.3
Arizona Cardinals MONEY -393
OVER 24.0 -102
UNDER O 24.0 -117
AVG UNDER W%: 69.9 ROI: 34.5
Prediction Machine W%: 72.75 ROI: 38.74 Potsy's Picks W%: 68.72 ROI: 32.79 Philly Godfather W%: 70.11 ROI: 34.94 Bryan Power W%: 69.5 ROI: 34.74 All Star Sports W%: 69.59 ROI: 33.99 Adam Meyer W%: 68.72 ROI: 31.81

3 FirstQuarter 0
Detroit Lions SPREAD 3.0 -106 AVG SPREAD W%: 69.76 ROI: 33.97
Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 33 ATS Winners W%: 70.74 ROI: 36.77 Accu Picks W%: 67.89 ROI: 30.26 2Halves2Win W%: 70.68 ROI: 35.59
Arizona Cardinals SPREAD -3.0
Detroit Lions MONEY 224
AVG MONEY W%: 69.88 ROI: 34.06
Pointwise W%: 69.53 ROI: 34.29 Cappers Access W%: 69.15 ROI: 31.68 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 33 Alan Matthews W%: 69.84 ROI: 33.15 9x Sports W%: 70.13 ROI: 35.05 34paytonplace W%: 70.49 ROI: 35.65 2Halves2Win W%: 70.68 ROI: 35.59
Arizona Cardinals MONEY -266
OVER 9.5 -116
UNDER O 9.5 -106
AVG UNDER W%: 70.17 ROI: 34.99
Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.12 ROI: 35.53 Brian Edwards W%: 70.3 ROI: 35.72 Andrew Lange W%: 70.08 ROI: 34.9 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62

14 SecondQuarter 0
Detroit Lions SPREAD 4.0 -115 AVG SPREAD W%: 71.51 ROI: 37.59
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 PHD Picks W%: 69.79 ROI: 34.06 Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.12 ROI: 35.53 Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.79 ATS Winners W%: 70.74 ROI: 36.77 American Sports W%: 70 ROI: 35.34 2Halves2Win W%: 70.68 ROI: 35.59 2 Minute Warning W%: 70.67 ROI: 36.3
Arizona Cardinals SPREAD -4.0
Detroit Lions MONEY 240
AVG MONEY W%: 70.15 ROI: 34.86
C.J. (Trademarked Name) W%: 70.12 ROI: 35.53 Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.79 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65 allan desrosiers W%: 70.06 ROI: 34.52 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.42 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2 2Halves2Win W%: 70.68 ROI: 35.59
Arizona Cardinals MONEY -290
OVER 14.0 100
AVG OVER W%: 70 ROI: 34.72
Phil Steele W%: 69.86 ROI: 34.13 Andrew Lange W%: 70.08 ROI: 34.9 American Sports W%: 70 ROI: 35.34 allan desrosiers W%: 70.06 ROI: 34.52
UNDER O 14.0 -120
AVG UNDER W%: 69.98 ROI: 34.71
C.D. (Trademarked Name) W%: 70.3 ROI: 34.8 Bryan Power W%: 69.5 ROI: 34.74 Ats W%: 70.13 ROI: 34.58

7 ThirdQuarter 6
Detroit Lions SPREAD 3.0 105 AVG SPREAD W%: 70.13 ROI: 34.57
Prediction Machine W%: 72.75 ROI: 38.74 Johnny Goodtimes W%: 69.62 ROI: 34.44 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 C-Star Sports W%: 70.21 ROI: 34.44 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 Ace-Ace W%: 69.78 ROI: 33.42 Accuscore W%: 67.67 ROI: 29.52 2 Minute Warning W%: 70.67 ROI: 36.3
Arizona Cardinals SPREAD -3.0
Detroit Lions MONEY 183
AVG MONEY W%: 70.05 ROI: 34.85
Johnny Goodtimes W%: 69.62 ROI: 34.44 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27
Arizona Cardinals MONEY -230
OVER 10.0 105
AVG OVER W%: 70.04 ROI: 34.69
Jonathan Stone W%: 69.44 ROI: 33.11 Johnny Detroit W%: 69.82 ROI: 34.43 John Ryan W%: 71.13 ROI: 36.26 C-Star Sports W%: 70.21 ROI: 34.44 Bruce Marshall W%: 70.01 ROI: 35.66 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.42 Ace-Ace W%: 69.78 ROI: 33.42 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 4 Seasons W%: 69.68 ROI: 34.2 3G Sports W%: 70.1 ROI: 35.23
UNDER O 10.0 -125

6 FourthQuarter 6
Detroit Lions SPREAD 3.0 -110
Arizona Cardinals SPREAD -3.0
Detroit Lions MONEY 175
AVG MONEY W%: 70.2 ROI: 35.12
PHD Picks W%: 69.79 ROI: 34.06 ATS Winners W%: 70.74 ROI: 36.77 allan desrosiers W%: 70.06 ROI: 34.52
Arizona Cardinals MONEY -210
AVG MONEY W%: 70.17 ROI: 34.9
Campone W%: 70.17 ROI: 34.9
OVER 12.5 -115
UNDER O 12.5 -105
AVG UNDER W%: 70.46 ROI: 35.39
Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 Campone W%: 70.17 ROI: 34.9 Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21 Ats insiders club W%: 70.67 ROI: 35.54 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62