Major League Baseball
Friday, September 16th 2022 21:40
Finished
3 Game 12
Arizona Diamondbacks SPREAD 1.5 -100 AVG SPREAD W%: 68.86 ROI: 32.05
Power Play Wins W%: 69.88 ROI: 33.73 Port Port Sports W%: 69.3 ROI: 33.45 PHD Picks W%: 69.98 ROI: 34.49 Joyce Sterling W%: 70.24 ROI: 34.65 Johnny Detroit W%: 69.93 ROI: 34.64 Cap The Trap W%: 71.32 ROI: 36.86 California Sports W%: 70.04 ROI: 35.53 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.51 ROI: 35.15 Bryan Leonard W%: 70.21 ROI: 34.35 Ace-Ace W%: 69.95 ROI: 33.76 2 Minute Warning W%: 70.88 ROI: 36.69 Joey Torelli W%: 54.05 ROI: 1.31
San Diego Padres SPREAD -1.5
Arizona Diamondbacks MONEY 165
AVG MONEY W%: 62.01 ROI: 17.84
BROAD STREET CAPPERS W%: 69.97 ROI: 34.36 Joey Torelli W%: 54.05 ROI: 1.31
San Diego Padres MONEY -185
AVG MONEY W%: 70.58 ROI: 36.41
Power Sweep W%: 70.99 ROI: 38.09 5 Lines W%: 70.18 ROI: 34.72
OVER 8.0 -121
AVG OVER W%: 70.42 ROI: 37.07
Preferred Picks W%: 82.28 ROI: 58.08 Power Play Wins W%: 69.88 ROI: 33.73 Potsy's Picks W%: 68.87 ROI: 33.13 PHD Picks W%: 69.98 ROI: 34.49 Lenny Stevens W%: 69.94 ROI: 34.93 C.O. (Trademarked Name) W%: 70 ROI: 34.67 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.26 ROI: 35.81 Bryan Leonard W%: 70.21 ROI: 34.35 ALAN HARRIS W%: 69.34 ROI: 32.85 Adam Meyer W%: 68.91 ROI: 32.19 Ace-Ace W%: 69.95 ROI: 33.76 Essler W%: 65.38 ROI: 46.88
UNDER O 8.0 101
AVG UNDER W%: 67.71 ROI: 31.82
PPP W%: 70.09 ROI: 35.32 Pointwise W%: 69.79 ROI: 34.82 Linecrusher W%: 70.86 ROI: 36.49 Jonathan Stone W%: 69.63 ROI: 33.48 John Ryan W%: 71.33 ROI: 36.63 American Sports W%: 70.11 ROI: 35.57 Alex Smart W%: 70.47 ROI: 35.6 Advantage Sports W%: 69.83 ROI: 34.7 A&I Service W%: 67.31 ROI: 29.4 Players Choice W%: 47.68 ROI: 6.22

1 FirstFiveInnings 5
Arizona Diamondbacks SPREAD 0.5 109
San Diego Padres SPREAD -0.5
Arizona Diamondbacks MONEY 160
San Diego Padres MONEY -180
OVER 4.5 108
UNDER O 4.5 -126

0 FirstInning 2
Arizona Diamondbacks SPREAD 0.5 -330
San Diego Padres SPREAD -0.5
Arizona Diamondbacks MONEY 0
San Diego Padres MONEY 0
OVER 1.5 220
UNDER O 1.5 -300