NCAA College Football
Wednesday, November 16th 2022 20:00
Finished
10 Game 12
Central Michigan SPREAD -10.0 -107 AVG SPREAD W%: 69.7 ROI: 36.9
Primetime Sports Picks W%: 82.24 ROI: 57.9 Philly Godfather W%: 70.08 ROI: 34.86 ATS Winners W%: 70.67 ROI: 36.63 Sports Exchange W%: 55.81 ROI: 18.19
Western Michigan SPREAD 10.0
Central Michigan MONEY -373
AVG MONEY W%: 59.3 ROI: 16.09
Potsy's Picks W%: 68.57 ROI: 32.52 Ats W%: 70.05 ROI: 34.4 Sports Picks Weekly W%: 39.29 ROI: -18.64
Western Michigan MONEY 296
AVG MONEY W%: 66.04 ROI: 27.65
Phil Steele W%: 69.73 ROI: 33.86 Johnny Goodtimes W%: 69.44 ROI: 34.1 Candela deportiva W%: 70.48 ROI: 35.68 Al DeMarco W%: 69.01 ROI: 31.83 Adam Meyer W%: 68.62 ROI: 31.61 #1 Sports W%: 70.86 ROI: 35.95 Bankroll Sports W%: 44.12 ROI: -9.5
OVER 49.0 -110
AVG OVER W%: 71.31 ROI: 36.83
Prime Time Sports Advisors W%: 81.75 ROI: 57.29 PHD Picks W%: 69.66 ROI: 33.81 Brett Atkins W%: 69.68 ROI: 33.63 Ats W%: 70.05 ROI: 34.4 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.11 ROI: 34.51 Accuscore W%: 67.64 ROI: 29.44 5 Star Sports W%: 70.29 ROI: 34.7
UNDER O 49.0 -110
AVG UNDER W%: 69.82 ROI: 34.22
Pointwise W%: 69.48 ROI: 34.21 Jonathan Stone W%: 69.39 ROI: 33.01 California Sports W%: 69.76 ROI: 34.94 Cajun Sports Wire W%: 69.63 ROI: 33.82 Ats insiders club W%: 70.6 ROI: 35.48 allan desrosiers W%: 69.98 ROI: 34.38 alatex W%: 70.01 ROI: 34.69 Ace-Ace W%: 69.68 ROI: 33.22

7 FirstHalf 7
Central Michigan SPREAD -6.5 -115
Western Michigan SPREAD 6.5
Central Michigan MONEY -297
Western Michigan MONEY 232
OVER 24.5 -110
UNDER O 24.5 -110

7 FirstQuarter 7
Central Michigan SPREAD -3.0 -120
Western Michigan SPREAD 3.0
Central Michigan MONEY -260
Western Michigan MONEY 200
OVER 10.0 -115
UNDER O 10.0 -115