National Basketball Association
Tuesday, December 6th 2022 19:40
Finished
96 Game 116
Miami Heat SPREAD -7.5 -112 AVG SPREAD W%: 66.01 ROI: 28.27
Power Plays W%: 68.1 ROI: 30.73 Linecrusher W%: 68.53 ROI: 31.98 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Johnny Guild W%: 67.87 ROI: 30.5 Cal Sports W%: 67.79 ROI: 31.38 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 Alan Boston W%: 68.66 ROI: 31.78 3G Sports W%: 68.2 ROI: 31.33 Bobby Wise W%: 47.87 ROI: 5.87
Detroit Pistons SPREAD 7.5
Miami Heat MONEY -315
AVG MONEY W%: 62.92 ROI: 24.2
PHD Picks W%: 67.81 ROI: 30.16 Brian Edwards W%: 68.2 ROI: 31.54 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 Bobby Wise W%: 47.87 ROI: 5.87
Detroit Pistons MONEY 251
AVG MONEY W%: 62.31 ROI: 22.01
Power Play Wins W%: 67.66 ROI: 29.47 Line Beaters W%: 67.42 ROI: 29.36 Romeo Santos W%: 51.85 ROI: 7.19
OVER 220.0 -110
AVG OVER W%: 68.59 ROI: 31.61
Primetime Sports Picks W%: 78.73 ROI: 51.06 PHD Picks W%: 67.81 ROI: 30.16 Lenny Stevens W%: 67.46 ROI: 29.93 Johnny Guild W%: 67.87 ROI: 30.5 John Ryan W%: 69.14 ROI: 32.3 Cap The Trap W%: 68.79 ROI: 31.83 Candela deportiva W%: 68.31 ROI: 31.37 C.O. (Trademarked Name) W%: 67.69 ROI: 30.12 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 Axium Sports W%: 67.19 ROI: 28.69 Ats insiders club W%: 68.63 ROI: 31.56 Alan Matthews W%: 67.82 ROI: 29.22 A&I Service W%: 65.16 ROI: 25.1 60 Percent Guaranteed W%: 67.9 ROI: 30.76
UNDER O 220.0 -110
AVG UNDER W%: 65.56 ROI: 27.05
Prediction Machine W%: 70.48 ROI: 34.27 Power Play Wins W%: 67.66 ROI: 29.47 Pointwise Phones W%: 67.66 ROI: 30.82 Line Changers W%: 68.47 ROI: 31.34 C.D. (Trademarked Name) W%: 68.33 ROI: 30.86 Ats W%: 68.05 ROI: 30.46 5 Lines W%: 68.01 ROI: 30.45 401K Sports W%: 67.93 ROI: 30.35 SMART SPORTS INVESTMENTS W%: 43.48 ROI: -4.61

50 FirstHalf 47
Miami Heat SPREAD -4.5 -110
Detroit Pistons SPREAD 4.5
Miami Heat MONEY -230
Detroit Pistons MONEY 190
OVER 113.5 -110
UNDER O 113.5 -110

25 FirstQuarter 20
Miami Heat SPREAD -2.5 -115
Detroit Pistons SPREAD 2.5
Miami Heat MONEY -180
Detroit Pistons MONEY 155
OVER 56.5 -109
UNDER O 56.5 -114

25 SecondQuarter 27
Miami Heat SPREAD -1.5 -117
Detroit Pistons SPREAD 1.5
Miami Heat MONEY -156
Detroit Pistons MONEY 126
OVER 56.5 -112
UNDER O 56.5 -117

23 ThirdQuarter 31
Miami Heat SPREAD -2.0 -115
Detroit Pistons SPREAD 2.0
Miami Heat MONEY -170
Detroit Pistons MONEY 138
OVER 53.0 -115
UNDER O 53.0 -115

23 FourthQuarter 38
Miami Heat SPREAD -1.5 -115
Detroit Pistons SPREAD 1.5
Miami Heat MONEY -151
Detroit Pistons MONEY 122
OVER 52.5 -117
UNDER O 52.5 -112

Top 20 National Basketball Association Ranking
69.17
67.96
67.68
67.35
67.32
67.01
66.58
66.53
66.52
Last Minute Events...