Soccer Major League Soccer Wednesday, July 21st 2021 @ 20:00 Finished
Chicago Fire 2 Game 2 D.C. United
Chicago Fire SPREAD -1.50 324 AVG SPREAD W%: 49.69 ROI: 6.24
SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4 Metric Sports W%: 56.71 ROI: 10.7
-469 1.50 SPREAD D.C. United AVG SPREAD W%: 48.89 ROI: 3.02
The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
Chicago Fire MONEY 124 AVG MONEY W%: 47.53 ROI: 5.33
Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.06 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Playbook W%: 47.44 ROI: 5.46
D.C. United MONEY 205 AVG MONEY W%: 48.81 ROI: 3.32
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.42 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 DHayes2 W%: 50.59 ROI: 4.16 Syndicate Sports W%: 51.63 ROI: -1.67
OVER 2.50 -143 AVG OVER W%: 47.5 ROI: 5.8
Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46
UNDER O 2.50 109 AVG UNDER W%: 47.61 ROI: 5.42
The Champ Picks W%: 47.24 ROI: 4.69 Rob Vincily W%: 48.2 ROI: 6.28 Hitman W%: 47.39 ROI: 5.3
DRAWLINE 257 AVG DRAWLINE W%: 47.06 ROI: 4.12
Tony Carlo W%: 46.46 ROI: 2.79 Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51


Chicago Fire 1 FirstHalf 0 D.C. United
Chicago Fire SPREAD 0.00 -137
114 0.00 SPREAD D.C. United
Chicago Fire MONEY 178
D.C. United MONEY 254 AVG MONEY W%: 46.6 ROI: 2.19
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19
OVER 1.00 -132 AVG OVER W%: 47.24 ROI: 4.08
Skipy Breaze W%: 46.19 ROI: 2.49 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55
UNDER O 1.00 112 AVG UNDER W%: 46.9 ROI: 3.85
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Dave Malinsky W%: 47.21 ROI: 5.51
DRAWLINE 130