Major League Baseball
Tuesday, April 26th 2022 19:07
Finished
6 Game 5
Toronto Blue Jays SPREAD -1.5 -105 AVG SPREAD W%: 70.39 ROI: 35.23
Port Port Sports W%: 69.48 ROI: 33.78 Pick 'N' Roll W%: 70.85 ROI: 35.79 Campone W%: 70.62 ROI: 35.68 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.67 ROI: 35.52 ALAN HARRIS W%: 69.52 ROI: 33.2 Alan Boston W%: 70.93 ROI: 36.39 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.64 ROI: 36.28
Boston Red Sox SPREAD 1.5
Toronto Blue Jays MONEY -195
AVG MONEY W%: 70.61 ROI: 35.76
Johnny Goodtimes W%: 70.02 ROI: 35.19 Cap The Trap W%: 71.38 ROI: 36.98 Campone W%: 70.62 ROI: 35.68 Brett Atkins W%: 70.07 ROI: 34.43 Alex Smart W%: 70.62 ROI: 35.91 Alan Boston W%: 70.93 ROI: 36.39
Boston Red Sox MONEY 179
AVG MONEY W%: 70.57 ROI: 35.44
Linecrusher W%: 70.99 ROI: 36.75 Ace-Ace W%: 70.15 ROI: 34.13
OVER 7.5 -121
AVG OVER W%: 70.44 ROI: 35.46
Power Plays W%: 70.53 ROI: 35.7 Pick 'N' Roll W%: 70.85 ROI: 35.79 PHD Picks W%: 70.16 ROI: 34.85 Joyce Sterling W%: 70.36 ROI: 34.9 Jonathan Stone W%: 69.79 ROI: 33.8 Cap The Trap W%: 71.38 ROI: 36.98 Campone W%: 70.62 ROI: 35.68 Bryan Rosica W%: 70.28 ROI: 35.18 Brett Atkins W%: 70.07 ROI: 34.43 ATS Lock Club W%: 70.83 ROI: 36.56 American Sports W%: 70.28 ROI: 35.88 allan desrosiers W%: 70.5 ROI: 35.43 Alex Smart W%: 70.62 ROI: 35.91 Advantage Sports W%: 70 ROI: 35.07 60 Percent Guaranteed W%: 70.41 ROI: 35.65 401K Sports W%: 70.26 ROI: 34.97 3G Sports W%: 70.51 ROI: 35.96
UNDER O 7.5 102
AVG UNDER W%: 64.33 ROI: 24.13
Cappers Access W%: 69.45 ROI: 32.29 Cal Sports W%: 70.13 ROI: 36.22 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.39 ROI: 36.06 ATS Insider Picks W%: 70.8 ROI: 35.94 Allen Eastman W%: 70.86 ROI: 35.97 Adam Meyer W%: 69 ROI: 32.35 Joe Gavazzi W%: 50 ROI: 0.7 Game Time Sports Advisors W%: 50 ROI: -6.32 Win Sports Now W%: 58.33 ROI: 13.97

2 FirstFiveInnings 1
Toronto Blue Jays SPREAD -0.5 -137
Boston Red Sox SPREAD 0.5
Toronto Blue Jays MONEY -210
Boston Red Sox MONEY 175
OVER 4.0 -115
UNDER O 4.0 -105

0 FirstInning 0
Toronto Blue Jays SPREAD -0.5 220
Boston Red Sox SPREAD 0.5
Toronto Blue Jays MONEY 0
Boston Red Sox MONEY 0
OVER 1.5 225
UNDER O 1.5 -310