Major League Baseball
Friday, September 23rd 2022 20:10
Finished
2 Game 4
Minnesota Twins SPREAD 1.5 -128 AVG SPREAD W%: 72.73 ROI: 39.49
Linecrusher W%: 74.27 ROI: 43.32 Johnny Guild W%: 73.87 ROI: 42.4 Cal Sports W%: 73.22 ROI: 42.52 ATS Winners W%: 74.54 ROI: 44.01 American Sports W%: 73.86 ROI: 43.11 Accu Picks W%: 70.7 ROI: 35.63 60 Percent Guaranteed W%: 73.84 ROI: 42.39 34paytonplace W%: 73.94 ROI: 42.43 2 Minute Warning W%: 74.3 ROI: 43.58 Derek Hayes W%: 64.71 ROI: 15.47
Los Angeles Angels SPREAD -1.5
Minnesota Twins MONEY 154
AVG MONEY W%: 73.92 ROI: 42.47
Prediction Machine W%: 76.85 ROI: 46.86 PPP W%: 73.83 ROI: 42.72 Power Play Wins W%: 73.82 ROI: 41.22 Pointwise Phones W%: 73.08 ROI: 41.71 Pick city W%: 73.36 ROI: 41.23 Johnny Goodtimes W%: 73.47 ROI: 41.97 California Sports W%: 73.96 ROI: 43.27 Cajun Sports Wire W%: 73.24 ROI: 41.17 alatex W%: 73.76 ROI: 41.89 A.D. (Trademarked Name) W%: 73.85 ROI: 42.69
Los Angeles Angels MONEY -167
AVG MONEY W%: 71.02 ROI: 35.02
Philly Godfather W%: 73.85 ROI: 42 All Star Sports W%: 73.22 ROI: 40.86 5 Lines W%: 73.86 ROI: 41.91 Best Bets W%: 63.16 ROI: 15.32
OVER 6.5 -114
AVG OVER W%: 73.32 ROI: 40.17
Preferred Picks W%: 89.12 ROI: 71.47 Prediction Machine W%: 76.85 ROI: 46.86 Power Play Wins W%: 73.82 ROI: 41.22 Joyce Sterling W%: 73.57 ROI: 41.06 Jonathan Stone W%: 73.64 ROI: 41.45 Johnny Guild W%: 73.87 ROI: 42.4 Cajun Sports Wire W%: 73.24 ROI: 41.17 Bruce Marshall W%: 73.9 ROI: 43.6 BROAD STREET CAPPERS W%: 73.89 ROI: 42.07 Britney Deluca W%: 73.91 ROI: 42.09 Brian Edwards W%: 74.05 ROI: 43.02 ATS Lock Club W%: 74.2 ROI: 42.96 Ats W%: 74.06 ROI: 42.14 Alan Matthews W%: 73.7 ROI: 40.74 34paytonplace W%: 73.94 ROI: 42.43 2 Minute Warning W%: 74.3 ROI: 43.58 Derek Hayes W%: 64.71 ROI: 15.47 Worlds Worst Picker W%: 55 ROI: -0.7
UNDER O 6.5 -106
AVG UNDER W%: 67.42 ROI: 27.38
Joseph D'Amico W%: 75.14 ROI: 44.29 Bryan Leonard W%: 73.63 ROI: 40.95 Allen Eastman W%: 74.3 ROI: 42.73 A&I Service W%: 70.43 ROI: 35.37 Straight Up Bet W%: 47.83 ROI: -14.35 Best Bets W%: 63.16 ROI: 15.32

1 FirstFiveInnings 2
Minnesota Twins SPREAD 0.5 -100
Los Angeles Angels SPREAD -0.5
Minnesota Twins MONEY 155
Los Angeles Angels MONEY -175
OVER 3.5 -100
UNDER O 3.5 -120

1 FirstInning 0
Minnesota Twins SPREAD 0.5 -400
Los Angeles Angels SPREAD -0.5
Minnesota Twins MONEY 0
Los Angeles Angels MONEY 0
OVER 1.5 285
UNDER O 1.5 -420