Korea Baseball Organization
Friday, September 23rd 2022 08:30
Finished
5 Game 3
Samsung Lions SPREAD 1.5 -170 AVG SPREAD W%: 48.15 ROI: 6.53
Platinum Plays W%: 48.07 ROI: 4.91 PickTheRightBet W%: 48.47 ROI: 6.62 Lenny Del Genio W%: 47.51 ROI: 4.3 KELSO W%: 47.92 ROI: 6.18 Charlie Sports W%: 49.6 ROI: 12.68 Bob Harvey W%: 49.33 ROI: 9.65 Blazer W%: 47.71 ROI: 4.83 Big Punk W%: 47.68 ROI: 5.42 Big Money W%: 48.18 ROI: 7.55 Atlantic Sports W%: 48.16 ROI: 6.13 Asian Executive W%: 47 ROI: 3.56
KT Wiz SPREAD -1.5
Samsung Lions MONEY -108
AVG MONEY W%: 48.32 ROI: 6.91
Players Bet W%: 48.42 ROI: 5.26 Lenny Del Genio W%: 47.51 ROI: 4.3 KELSO W%: 47.92 ROI: 6.18 Charlie Sports W%: 49.6 ROI: 12.68 Atlantic Sports W%: 48.16 ROI: 6.13
KT Wiz MONEY -122
AVG MONEY W%: 48.03 ROI: 6.95
JustinCover W%: 46.3 ROI: 5.14 Bob Valentino W%: 47.99 ROI: 7.11 Bill Hilton W%: 48 ROI: 5.74 Arlon Sports W%: 47.9 ROI: 6.28 Apache W%: 48.57 ROI: 7.52 Andy Iskoe W%: 49.02 ROI: 10.85 Andy Fanelli W%: 48.43 ROI: 6
OVER 8.0 -110
AVG OVER W%: 49.64 ROI: 8.69
Pickens Pick W%: 48.97 ROI: 7.78 Big Punk W%: 47.68 ROI: 5.42 Betting Resource W%: 48.91 ROI: 8.75 Betting Line Moves W%: 46.54 ROI: 2.24 Atlantic Sports W%: 48.16 ROI: 6.13 ARTHUR Ralph W%: 49.59 ROI: 10.04 Anthony Redd W%: 45.9 ROI: 1.45 Profit Bets W%: 63.46 ROI: 32.13 Lenny Del Genio W%: 47.51 ROI: 4.3
UNDER O 8.0 -120
AVG UNDER W%: 45.05 ROI: -1.64
Lee Sterling W%: 48.52 ROI: 6.38 Just Cover Baby W%: 48.39 ROI: 7.2 Bob Valentino W%: 47.99 ROI: 7.11 Bill Marzano W%: 49.56 ROI: 11.87 ASA W%: 47.52 ROI: 6 StevieY W%: 42.11 ROI: -5.74 Marc Lawrence W%: 31.25 ROI: -44.31