Soccer Primeira Liga Saturday, November 7th 2020 @ 15:30 Finished
Sporting de Lisboa 4 Game 0 Vitoria Guimaraes
Sporting de Lisboa SPREAD -0.50 -110 AVG SPREAD W%: 47.9 ROI: 6.32
Kk Gg W%: 47.9 ROI: 6.32
-108 0.50 SPREAD Vitoria Guimaraes AVG SPREAD W%: 48.66 ROI: 5.81
Jo Berger W%: 46.59 ROI: 2.16 Brenda Katsaros W%: 46.69 ROI: 3.08 Anthony Dickson W%: 47.51 ROI: 5.93 Vegas Coverage W%: 48.27 ROI: 7.38 Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.41 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65 Sports Locksmith W%: 51.41 ROI: 4.97 Moneymaker W%: 54.62 ROI: 12.3
Sporting de Lisboa MONEY -111 AVG MONEY W%: 47.6 ROI: 5.16
Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19
Vitoria Guimaraes MONEY 292 AVG MONEY W%: 47.25 ROI: 1.53
Tony Carlo W%: 46.45 ROI: 2.79 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39 Indian Cowboy W%: 47.23 ROI: 4.85 hockey score predictions W%: 47.9 ROI: -5.9
OVER 2.50 -105 AVG OVER W%: 48.16 ROI: 1.63
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.05 Red Dog W%: 51.05 ROI: -0.95
UNDER O 2.50 -123 AVG UNDER W%: 48.67 ROI: 5.63
Consensus Groupo W%: 47.8 ROI: 6.41 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 LPW Sports Forecast W%: 47.9 ROI: 7.43 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.39 All Star Sports W%: 53.85 ROI: 7.36
DRAWLINE 258 AVG DRAWLINE W%: 47.03 ROI: 4.16
Shotgun Morane W%: 45.82 ROI: 1.4 The Champ Picks W%: 47.25 ROI: 4.7 Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.37


Sporting de Lisboa 2 FirstHalf 0 Vitoria Guimaraes
Sporting de Lisboa SPREAD -0.50 149 AVG SPREAD W%: 47.8 ROI: 6.6
-202 0.50 SPREAD Vitoria Guimaraes AVG SPREAD W%: 47.4 ROI: 4.39
Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39
Sporting de Lisboa MONEY 155
Vitoria Guimaraes MONEY 342 AVG MONEY W%: 47.63 ROI: 5.65
Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
OVER 1.00 -107 AVG OVER W%: 48.89 ROI: 8.28
Seabass W%: 48.89 ROI: 8.28
UNDER O 1.00 -117 AVG UNDER W%: 47.39 ROI: 5.27
Lenny Stevens W%: 47.14 ROI: 4.88 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65
DRAWLINE 112