Canadian Football League
Friday, August 19th 2022 22:00
Finished
10 Game 28
Saskatchewan Roughriders SPREAD 3.0 -102 AVG SPREAD W%: 66.26 ROI: 26.58
Pick city W%: 73.41 ROI: 41.33 PHD Picks W%: 73.98 ROI: 42.18 Line Analyst W%: 74.08 ROI: 41.89 allan desrosiers W%: 73.83 ROI: 42.08 Sports Lab W%: 36 ROI: -34.56
BC Lions SPREAD -3.0
Saskatchewan Roughriders MONEY 145
AVG MONEY W%: 69.44 ROI: 33.39
Prime Time Sports Advisors W%: 88.82 ROI: 71.1 Power Sweep W%: 74.51 ROI: 45.16 ATS Lock Club W%: 74.23 ROI: 43.03 Advantage Sports W%: 73.64 ROI: 42.24 Sports Lab W%: 36 ROI: -34.56
BC Lions MONEY -165
AVG MONEY W%: 79.08 ROI: 52.08
Primetime Sports Picks W%: 89.02 ROI: 71.03 Cajun Sports W%: 74.28 ROI: 42.37 A.D. (Trademarked Name) W%: 73.93 ROI: 42.84
OVER 52.0 -110
AVG OVER W%: 75.49 ROI: 45.02
Preferred Picks W%: 89.24 ROI: 71.69 Power Plays W%: 74.08 ROI: 42.51 PHD Picks W%: 73.98 ROI: 42.18 Line Changers W%: 75.23 ROI: 44.63 John Ryan W%: 74.82 ROI: 43.48 Brett Atkins W%: 73.88 ROI: 42 All Sport Capper W%: 73.69 ROI: 40.69 Al DeMarco W%: 72.85 ROI: 39.36 Advantage Sports W%: 73.64 ROI: 42.24 401K Sports W%: 73.51 ROI: 41.42
UNDER O 52.0 -110
AVG UNDER W%: 69.03 ROI: 32.37
Potsy's Picks W%: 72.75 ROI: 40.83 Pointwise Phone Service W%: 73.45 ROI: 40.64 Phil Steele W%: 73.64 ROI: 41.61 Johnny Goodtimes W%: 73.58 ROI: 42.17 Cajun Sports Wire W%: 73.35 ROI: 41.39 C.J. (Trademarked Name) W%: 73.38 ROI: 41.86 Bryan Power W%: 73.32 ROI: 42.68 Accu Picks W%: 70.76 ROI: 35.74 A&I Service W%: 70.54 ROI: 35.54 M & M handicapping W%: 54.55 ROI: 2.45 ProPicksWeekly W%: 50 ROI: -8.8