Swedish Hockey League Saturday, October 23rd 2021 @ 12:00 Finished
Orebro 4 Game 3 Djurgardens
Orebro SPREAD -1.0 -113 AVG SPREAD W%: 47.56 ROI: 5.43
Rizzo DiceUp W%: 48.27 ROI: 7.23 NSA LEGEND W%: 47.42 ROI: 4.97 North Big Dogs W%: 47 ROI: 4.08
-107 1.0 SPREAD Djurgardens AVG SPREAD W%: 47.92 ROI: 2.9
Vegas Coverage W%: 47.76 ROI: 6.28 Lenny Stevens W%: 47.01 ROI: 4.61 Inside Corner W%: 46.47 ROI: 3.25 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
Orebro MONEY -153 AVG MONEY W%: 47.44 ROI: 4.8
Vegas Steamer W%: 47.22 ROI: 4.69 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9
Djurgardens MONEY 289 AVG MONEY W%: 51.82 ROI: 7.51
Skipy Breaze W%: 46.26 ROI: 2.41 ATS Insider Picks W%: 57.39 ROI: 12.62
OVER 5.0 -117 AVG OVER W%: 47.67 ROI: 5.58
Tony Carlo W%: 46.53 ROI: 3.44 The Champ Picks W%: 47 ROI: 4.1 Sports Gambling Hotline W%: 48.29 ROI: 6.81 Seabass W%: 48.6 ROI: 7.77 Rizzo DiceUp W%: 48.27 ROI: 7.23 Jonathan Stone W%: 47.66 ROI: 4.9 Hitman W%: 47.33 ROI: 4.8
UNDER O 5.0 -103 AVG UNDER W%: 48.66 ROI: 4.01
Brenda Katsaros W%: 47.11 ROI: 4.15 Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Lenny Stevens W%: 47.01 ROI: 4.61 Kk Gg W%: 47.42 ROI: 5.28 Black Widow W%: 52.14 ROI: 7.27 Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54