Soccer Primeira Liga Monday, November 30th 2020 @ 14:00 Finished
Maritimo 1 Game 2 Benfica
Maritimo SPREAD 1.50 102 AVG SPREAD W%: 47.41 ROI: 2.31
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Norm Hitzges W%: 47.79 ROI: 6.05 MVPLocks W%: 47.13 ROI: 4.13 Preferred Picks W%: 48.82 ROI: -5.56
-121 -1.50 SPREAD Benfica AVG SPREAD W%: 47.38 ROI: 4.35
NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Jonathan Stone W%: 47.72 ROI: 4.91 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38
Maritimo MONEY 854 AVG MONEY W%: 50.73 ROI: 4.53
Jo Berger W%: 46.6 ROI: 2.19 Hammer the Book W%: 54.87 ROI: 6.87
Benfica MONEY -341 AVG MONEY W%: 47.68 ROI: 4.77
NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77
OVER 3.00 -119 AVG OVER W%: 46.89 ROI: 3.88
Brenda Katsaros W%: 46.7 ROI: 3.09 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4
UNDER O 3.00 -101 AVG UNDER W%: 47.72 ROI: 2.06
Yan Fillmore W%: 46.1 ROI: 1.44 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Lenny Stevens W%: 47.13 ROI: 4.87 Indian Cowboy W%: 47.24 ROI: 4.86 VIP Lock Club W%: 47.74 ROI: -4.26 Chicago Sports Group W%: 50.34 ROI: -3.88
DRAWLINE 454 AVG DRAWLINE W%: 47.5 ROI: 4.7
Vegas Steamer W%: 47.23 ROI: 3.97 Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 North Big Dogs W%: 47.24 ROI: 5.09 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55


Maritimo 1 FirstHalf 1 Benfica
Maritimo SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Benfica
Maritimo MONEY 605
Benfica MONEY -140 AVG MONEY W%: 48.02 ROI: 6.36
Rizzo DiceUp W%: 48.02 ROI: 6.36
OVER 1.50 130 AVG OVER W%: 46.78 ROI: 3.67
Tony Stoffo W%: 46.55 ROI: 2.87 Alan Matthews W%: 47.01 ROI: 4.47
UNDER O 1.50 -160
DRAWLINE 166 AVG DRAWLINE W%: 46.8 ROI: 3.4
Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.4