Major League Baseball
Wednesday, May 10th 2023 19:40
Finished
4 Game 3
Minnesota Twins SPREAD -1.5 160 AVG SPREAD W%: 44.98 ROI: -13.06
Pick city W%: 39.53 ROI: -25.07 Jonathan Stone W%: 50 ROI: -5.67 Brian Edwards W%: 42.31 ROI: -14.62 Andre Gomes W%: 52.63 ROI: -1.08 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 35.42 ROI: -27.92 Mighty Quinn W%: 50 ROI: -4
San Diego Padres SPREAD 1.5
Minnesota Twins MONEY -127
AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -1.9
Primetime Sports Picks W%: 41.03 ROI: -19.38 Power Sweep W%: 56.1 ROI: 6.78 Allen Eastman W%: 51.02 ROI: 1.49 5 Lines W%: 51.28 ROI: 3.49
San Diego Padres MONEY 117
AVG MONEY W%: 56.95 ROI: 11.22
Power Play Wins W%: 64.71 ROI: 24.96 Johnny Goodtimes W%: 64.1 ROI: 28.9 ATS Lock Club W%: 60 ROI: 13.51 ATS Financial W%: 67.57 ROI: 28.73 All Star Sports W%: 56.76 ROI: 15.38 Xpert picks W%: 28.57 ROI: -44.14
OVER 8.5 -130
AVG OVER W%: 46.09 ROI: -12.18
Prime Time Sports Advisors W%: 42.11 ROI: -23.89 Preferred Picks W%: 40.43 ROI: -16.43 PPP W%: 39.13 ROI: -24.76 Pick 'N' Roll W%: 58.82 ROI: 15.59 Bryan Leonard W%: 37.5 ROI: -30.55 Andre Gomes W%: 52.63 ROI: -1.08 Accuscore W%: 52 ROI: -4.12
UNDER O 8.5 110
AVG UNDER W%: 53.84 ROI: 5.03
Power Play Wins W%: 64.71 ROI: 24.96 Lenny Stevens W%: 60 ROI: 9.31 Johnny Goodtimes W%: 64.1 ROI: 28.9 Cal Sports W%: 63.16 ROI: 16.95 Axium Sports W%: 38.46 ROI: -26.26 Ace-Ace W%: 59.38 ROI: 26.47 5 Star Sports W%: 58.33 ROI: 11.02 #1 Sports W%: 47.83 ROI: -6.41 Guaranteed picks W%: 28.57 ROI: -39.71

2 FirstFiveInnings 0
Minnesota Twins SPREAD -0.5 -100
San Diego Padres SPREAD 0.5
Minnesota Twins MONEY -140
San Diego Padres MONEY 120
OVER 4.5 -118
UNDER O 4.5 -106

1 FirstInning 0
Minnesota Twins SPREAD 0.0 0
San Diego Padres SPREAD 0.0
Minnesota Twins MONEY -130
San Diego Padres MONEY -100
OVER 1.5 210
UNDER O 1.5 -290