NCAA College Basketball
Friday, November 18th 2022 21:30
NotFinished
Game
Montana SPREAD -8.0 -110 AVG SPREAD W%: 64.97 ROI: 31.1
Potsy's Picks W%: 68.87 ROI: 33.13 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.97 ROI: 34.36 Ats insiders club W%: 70.78 ROI: 35.73 allan desrosiers W%: 70.28 ROI: 34.95 Essler W%: 65.38 ROI: 46.88 NCAA Best Bets W%: 60.61 ROI: 23.33 Bob Harvey W%: 48.91 ROI: 9.34
Merrimack SPREAD 8.0
Montana MONEY 0
Merrimack MONEY 0
OVER 132.5 -110
AVG OVER W%: 70.89 ROI: 36.31
Prediction Machine W%: 72.95 ROI: 39.17 Power Plays W%: 70.39 ROI: 35.41 Joseph D'Amico W%: 71.07 ROI: 36.52 Jonathan Stone W%: 69.63 ROI: 33.48 Cappers Access W%: 69.31 ROI: 32 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.51 ROI: 35.16 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.97 ROI: 34.36 ALAN HARRIS W%: 69.34 ROI: 32.85 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.57 ROI: 34.44 Sam Martin W%: 76.19 ROI: 49.67
UNDER O 132.5 -110
AVG UNDER W%: 70.1 ROI: 34.89
Power Play Wins W%: 69.88 ROI: 33.73 Pointwise Phones W%: 69.76 ROI: 35.11 Pick city W%: 69.87 ROI: 34.25 Candela deportiva W%: 70.85 ROI: 36.39 ATS Insider Picks W%: 70.6 ROI: 35.55 ATS Financial W%: 69.91 ROI: 34.93 All Star Sports W%: 69.73 ROI: 34.28 alatex W%: 70.31 ROI: 35.28 401K Sports W%: 70.02 ROI: 34.52