National Hockey League
Friday, September 30th 2022 19:35
Finished
0 Game 2
Detroit Red Wings SPREAD 1.5 -177 AVG SPREAD W%: 70.45 ROI: 35.77
Pick city W%: 70 ROI: 34.51 John Ryan W%: 71.46 ROI: 36.89 California Sports W%: 70.28 ROI: 36.01 Bryan Power W%: 69.76 ROI: 35.32 Brian Edwards W%: 70.69 ROI: 36.51 Andre Gomes W%: 69.85 ROI: 34.42 allan desrosiers W%: 70.5 ROI: 35.43 2 Minute Warning W%: 71.07 ROI: 37.08
Washington Capitals SPREAD -1.5
Detroit Red Wings MONEY 168
AVG MONEY W%: 69.82 ROI: 35.29
Pointwise Phones W%: 69.87 ROI: 35.26 Bryan Power W%: 69.76 ROI: 35.32
Washington Capitals MONEY -197
AVG MONEY W%: 63.09 ROI: 25.82
Power Plays W%: 70.53 ROI: 35.7 34paytonplace W%: 70.8 ROI: 36.3 RTG Sports W%: 63.64 ROI: 30.3 The King Maker W%: 47.37 ROI: 1
OVER 6.0 -115
AVG OVER W%: 62.89 ROI: 22.99
Bryan Power W%: 69.76 ROI: 35.32 Britney Deluca W%: 70.36 ROI: 35.31 Accu Picks W%: 68.18 ROI: 30.84 Tom Freese W%: 43.24 ROI: -9.53
UNDER O 6.0 -105
AVG UNDER W%: 69.8 ROI: 34.66
Pointwise Phone Service W%: 70.06 ROI: 33.95 Phil Steele W%: 70.19 ROI: 34.75 Joyce Sterling W%: 70.36 ROI: 34.9 Joseph D'Amico W%: 71.17 ROI: 36.73 Johnny Detroit W%: 70.06 ROI: 34.91 Cappers Access W%: 69.45 ROI: 32.29 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.67 ROI: 35.52 C-Star Sports W%: 70.47 ROI: 34.95 ATS Lock Club W%: 70.83 ROI: 36.56 Alan Boston W%: 70.93 ROI: 36.39 RTG Sports W%: 63.64 ROI: 30.3