Major League Baseball Wednesday, July 21st 2021 @ 19:07 Finished
Toronto Blue Jays 4 Game 7 Boston Red Sox
Toronto Blue Jays SPREAD -1.5 -115 AVG SPREAD W%: 49.91 ROI: -3.49
Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 Christy Tanner W%: 49.46 ROI: -4.6 Tampa Sports W%: 50.51 ROI: -2.58 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 Mike Handzelek W%: 50.69 ROI: -2.01 Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32
100 1.5 SPREAD Boston Red Sox AVG SPREAD W%: 50.27 ROI: -2.36
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.54 Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Swami Group W%: 49.63 ROI: -4.06 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37 Sports Authority W%: 50.5 ROI: -1.87 Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.62 Phil Steele W%: 51.01 ROI: 1.42
Toronto Blue Jays MONEY -199 AVG MONEY W%: 50.95 ROI: 0.9
Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3 Golden Dragon Sports W%: 50.28 ROI: -2.62 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31 TampaSports Handicapper W%: 54.17 ROI: 13.53
Boston Red Sox MONEY 178 AVG MONEY W%: 50.48 ROI: -0.8
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Vegas Sports Insiders W%: 50.88 ROI: -2.13 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92 Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49 Brad Diamond W%: 50.19 ROI: -3.28 MLB Predictions W%: 52.96 ROI: 13.26
OVER 10.5 -120 AVG OVER W%: 50.14 ROI: -1.63
Vegas Runner W%: 49.66 ROI: -4.02 Tru-Line W%: 49.54 ROI: -3.59 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 Red Suit W%: 49.22 ROI: -4.26 Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48 ASI W%: 49.31 ROI: -4.31 TampaSports Handicapper W%: 54.17 ROI: 13.53
UNDER O 10.5 102 AVG UNDER W%: 49.89 ROI: -3.39
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8


Toronto Blue Jays 1 FirstFiveInnings 4 Boston Red Sox
Toronto Blue Jays SPREAD -0.5 -155 AVG SPREAD W%: 50.33 ROI: -2.99
BigFella W%: 50.33 ROI: -2.99
130 0.5 SPREAD Boston Red Sox AVG SPREAD W%: 49.51 ROI: -4.05
Chase Diamond W%: 49.51 ROI: -4.05
Toronto Blue Jays MONEY -226 AVG MONEY W%: 49.28 ROI: -4.65
Jeff Alexander W%: 49.49 ROI: -4.49 Bryan Power W%: 49.06 ROI: -4.82
Boston Red Sox MONEY 188
OVER 6.0 -109 AVG OVER W%: 49.95 ROI: -3.24
The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 Jimmy Boyd W%: 50.13 ROI: -2.62
UNDER O 6.0 -113


Toronto Blue Jays 0 FirstInning 0 Boston Red Sox
Toronto Blue Jays SPREAD -0.5 180 AVG SPREAD W%: 49.52 ROI: -4.59
Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59
-245 0.5 SPREAD Boston Red Sox AVG SPREAD W%: 49.9 ROI: -3.75
Nate Martin W%: 49.86 ROI: -3.24 Winners Path W%: 50.41 ROI: -3.05 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67 Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48
Toronto Blue Jays MONEY -160 AVG MONEY W%: 49.51 ROI: -3.54
Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54
Boston Red Sox MONEY 120 AVG MONEY W%: 49.6 ROI: -4.32
Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32
OVER 1.5 160 AVG OVER W%: 49.51 ROI: -4.07
Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59
UNDER O 1.5 -215 AVG UNDER W%: 49.56 ROI: -4.48
Cowtown Sports W%: 49.56 ROI: -4.48