National Basketball Association Wednesday, April 21st 2021 @ 19:10 Finished
Philadelphia 76ers 113 Game 116 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers SPREAD 3.0 -110 AVG SPREAD W%: 50.16 ROI: -3.14
Cam Owens W%: 49.53 ROI: -4.54 Trey Scott W%: 49.72 ROI: -3.49 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37 Sports One W%: 49.73 ROI: -3.72 Mike Handzelek W%: 50.69 ROI: -2.01
-110 -3.0 SPREAD Phoenix Suns AVG SPREAD W%: 51.54 ROI: 0.15
Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68 NY Sports Exchange W%: 50.89 ROI: -1.6 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85 M & M handicapping W%: 49.28 ROI: -4.78 Lance Locker W%: 50.21 ROI: -2.33 Kevin Rogers W%: 50.76 ROI: -2.4 Dover Picks W%: 59.31 ROI: 18.5
Philadelphia 76ers MONEY 120 AVG MONEY W%: 49.91 ROI: -2.84
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 The Sports Investor W%: 49.78 ROI: -3.86 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28 S.D. (Trademarked Name) W%: 50.2 ROI: -0.45
Phoenix Suns MONEY -140 AVG MONEY W%: 49.69 ROI: -3.86
Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Lance Locker W%: 50.21 ROI: -2.33 Denver Money W%: 50.07 ROI: -3.67
OVER 217.0 -110 AVG OVER W%: 49.72 ROI: -3.88
Mike Handzelek W%: 50.69 ROI: -2.01 Legit Picks W%: 49.42 ROI: -4.8 Bryan Power W%: 49.06 ROI: -4.82
UNDER O 217.0 -110 AVG UNDER W%: 50.32 ROI: -2.56
Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46 The Champ W%: 50.51 ROI: -2.96 Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Sports Authority W%: 50.5 ROI: -1.87 Pointwise Phones W%: 51.1 ROI: -0.68 Handicapping For Profit W%: 50.05 ROI: -3


Philadelphia 76ers 54 FirstHalf 54 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers SPREAD 1.0 -107 AVG SPREAD W%: 50.5 ROI: -1.87
Sports Authority W%: 50.5 ROI: -1.87
-112 -1.0 SPREAD Phoenix Suns AVG SPREAD W%: 51.26 ROI: -1.37
Sports Picks W%: 51.26 ROI: -1.37
Philadelphia 76ers MONEY 110
Phoenix Suns MONEY -130
OVER 106.5 -110 AVG OVER W%: 50.28 ROI: -2.05
DB Sports Consultants W%: 50.28 ROI: -2.05
UNDER O 106.5 -110


Philadelphia 76ers 29 FirstQuarter 28 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers SPREAD 0.5 -105 AVG SPREAD W%: 50.12 ROI: -2.76
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76
-115 -0.5 SPREAD Phoenix Suns AVG SPREAD W%: 49.52 ROI: -4.59
Medellin Sports Picks W%: 49.52 ROI: -4.59
Philadelphia 76ers MONEY 104 AVG MONEY W%: 50.05 ROI: -3.07
Scotty Oriley W%: 50.12 ROI: -2.76 Goldsheet W%: 49.94 ROI: -3.05 Bankroll Sports W%: 50.1 ROI: -3.4
Phoenix Suns MONEY -123 AVG MONEY W%: 50.6 ROI: -1.85
Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85
OVER 54.0 -110 AVG OVER W%: 50.1 ROI: -3.4
Bankroll Sports W%: 50.1 ROI: -3.4
UNDER O 54.0 -110 AVG UNDER W%: 49.73 ROI: -3.72
Sports One W%: 49.73 ROI: -3.72


Philadelphia 76ers 25 SecondQuarter 26 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers SPREAD 0.0 -110 AVG SPREAD W%: 49.61 ROI: -4.13
Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13
-110 0.0 SPREAD Phoenix Suns
Philadelphia 76ers MONEY -110 AVG MONEY W%: 49.52 ROI: -4.92
Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92
Phoenix Suns MONEY -110 AVG MONEY W%: 50.58 ROI: -1.97
Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97
OVER 53.0 -110 AVG OVER W%: 49.67 ROI: -4.14
Statfox W%: 49.89 ROI: -3.38 Sports Winning Picks W%: 49.61 ROI: -4.13 Right Angle Sports W%: 49.52 ROI: -4.92
UNDER O 53.0 -110 AVG UNDER W%: 49.84 ROI: -2.67
Mark Roth W%: 49.84 ROI: -2.67


Philadelphia 76ers 22 ThirdQuarter 23 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers SPREAD 0.5 -110 AVG SPREAD W%: 50.1 ROI: -3.09
Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 Michigan Sports Network W%: 50.6 ROI: -1.85
-110 -0.5 SPREAD Phoenix Suns AVG SPREAD W%: 49.86 ROI: -3.46
Jane Gibson W%: 49.86 ROI: -3.46
Philadelphia 76ers MONEY 105 AVG MONEY W%: 49.55 ROI: -3.93
Rob Veno W%: 49.51 ROI: -3.54 Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32
Phoenix Suns MONEY -125
OVER 55.5 -116 AVG OVER W%: 49.77 ROI: -3.69
Pointspread Maven W%: 49.6 ROI: -4.32 Goldsheet W%: 49.94 ROI: -3.05
UNDER O 55.5 -104


Philadelphia 76ers 37 FourthQuarter 39 Phoenix Suns
Philadelphia 76ers SPREAD 0.0 -105
-115 0.0 SPREAD Phoenix Suns AVG SPREAD W%: 49.09 ROI: -5.17
Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Kristy Pennypac W%: 48.72 ROI: -5.73 The Hammer W%: 49.53 ROI: -4.28
Philadelphia 76ers MONEY -105 AVG MONEY W%: 50.27 ROI: -2.52
The Prez W%: 49.65 ROI: -3.89 Nick Pellegrino W%: 50.58 ROI: -1.97 Exodus to Black W%: 50.42 ROI: -1.89 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32
Phoenix Suns MONEY -115 AVG MONEY W%: 50.23 ROI: -2.66
Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Savannah Sports W%: 50.08 ROI: -2.59 Mike Lundin W%: 51.61 ROI: 0.13
OVER 54.5 -110 AVG OVER W%: 49.31 ROI: -4.31
ASI W%: 49.31 ROI: -4.31
UNDER O 54.5 -110 AVG UNDER W%: 49.28 ROI: -4.88
Dave Luang W%: 49.01 ROI: -5.51 Alatex Themoneyline W%: 49.56 ROI: -4.24