American Hockey League Friday, January 14th 2022 @ 22:00 Finished
Ontario Reign 5 Game 2 Henderson Silver Knights
Ontario Reign SPREAD 1.5 -280 AVG SPREAD W%: 50.16 ROI: -1.72
Nate Martin W%: 49.53 ROI: -4.05 Dylan Mile W%: 49.57 ROI: -3.87 Statfox W%: 49.92 ROI: -3.61 Denver Money W%: 50.11 ROI: -3.75 Windy City Sports W%: 49.87 ROI: -3.95 Tony Wright W%: 50 ROI: 0.74
210 -1.5 SPREAD Henderson Silver Knights AVG SPREAD W%: 50.14 ROI: -3.35
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Dave Luang W%: 49.4 ROI: -4.95 Tommy Gunn W%: 50.1 ROI: -3.29 The Champ W%: 50.74 ROI: -2.34 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Pointspread Maven W%: 49.51 ROI: -4.27 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35
Ontario Reign MONEY -104 AVG MONEY W%: 49.79 ROI: -3.87
Red Suit W%: 49.44 ROI: -4.29 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07 Windy City Sports W%: 49.87 ROI: -3.95
Henderson Silver Knights MONEY -115 AVG MONEY W%: 49.86 ROI: -3.85
Vegas Runner W%: 49.86 ROI: -3.85
OVER 6.5 -110 AVG OVER W%: 50.66 ROI: -0.53
The Prez W%: 49.99 ROI: -3.44 Sports Winning Picks W%: 49.75 ROI: -3.9 Lance Locker W%: 50.1 ROI: -2.84 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47 Jeff Alexander W%: 49.86 ROI: -4.17 John Anthony W%: 51.94 ROI: 6.63
UNDER O 6.5 -120 AVG UNDER W%: 49.67 ROI: -2.92
Jane Gibson W%: 49.98 ROI: -3.53 Trey Scott W%: 49.87 ROI: -3.21 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24 Sports Picks W%: 50.76 ROI: -2.7 MJP Sports W%: 49.86 ROI: -3.03 Legit Picks W%: 49.52 ROI: -4.35 Cowtown Sports W%: 49.58 ROI: -4.93 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.28 ROI: -2.77 SPORTS LOCKSMITH W%: 47.14 ROI: 1.48


Ontario Reign 2 FirstPeriod 1 Henderson Silver Knights
Ontario Reign SPREAD 0.5 -230 AVG SPREAD W%: 50.69 ROI: -2.16
Pointwise Phones W%: 51.11 ROI: -1.4 Mark Roth W%: 50.16 ROI: -2.61 Kevin Rogers W%: 50.8 ROI: -2.47
170 -0.5 SPREAD Henderson Silver Knights AVG SPREAD W%: 49.76 ROI: -3.8
Swami Group W%: 49.51 ROI: -4.53 Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
Ontario Reign MONEY -110 AVG MONEY W%: 50.45 ROI: -2.54
Exodus to Black W%: 50.45 ROI: -2.54
Henderson Silver Knights MONEY -120 AVG MONEY W%: 50.01 ROI: -3.07
Chase Diamond W%: 50.01 ROI: -3.07
OVER 1.5 -145
UNDER O 1.5 110


Ontario Reign 2 SecondPeriod 0 Henderson Silver Knights
Ontario Reign SPREAD 0.5 -210
155 -0.5 SPREAD Henderson Silver Knights AVG SPREAD W%: 49.97 ROI: -3.52
Nick Pellegrino W%: 50.09 ROI: -3.08 Golden Dragon Sports W%: 49.84 ROI: -3.97
Ontario Reign MONEY -110
Henderson Silver Knights MONEY -120
OVER 1.5 -210
UNDER O 1.5 155 AVG UNDER W%: 50.25 ROI: -2.78
Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06 DB Sports Consultants W%: 50.3 ROI: -2.5


Ontario Reign 1 ThirdPeriod 1 Henderson Silver Knights
Ontario Reign SPREAD 0.5 -200 AVG SPREAD W%: 49.27 ROI: -5.53
Right Angle Sports W%: 49.27 ROI: -5.53
150 -0.5 SPREAD Henderson Silver Knights AVG SPREAD W%: 50.2 ROI: -3.06
Jimmy Boyd W%: 50.2 ROI: -3.06
Ontario Reign MONEY -110
Henderson Silver Knights MONEY -120 AVG MONEY W%: 50.24 ROI: -3.18
ATS Winners W%: 50.24 ROI: -3.18
OVER 1.5 -200
UNDER O 1.5 150 AVG UNDER W%: 49.75 ROI: -4.01
The Sports Investor W%: 49.75 ROI: -4.01