National Football League
Sunday, December 5th 2021 16:05
Finished
37 Game 7
Los Angeles Rams SPREAD -14.0 -110
Jacksonville Jaguars SPREAD 14.0
Los Angeles Rams MONEY -800
AVG MONEY W%: 71.24 ROI: 37.09
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Linecrusher W%: 70.69 ROI: 36.24 Lenny Stevens W%: 69.71 ROI: 34.5 Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.12 ROI: 35.53 C-Star Sports W%: 70.21 ROI: 34.44 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.79 ATS Insider Picks W%: 70.39 ROI: 35.2 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.4 ROI: 34.09 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 401K Sports W%: 69.87 ROI: 34.26
Jacksonville Jaguars MONEY 550
OVER 48.0 -107
UNDER O 48.0 -110

16 FirstHalf 7
Los Angeles Rams SPREAD -7.5 -116 AVG SPREAD W%: 69.56 ROI: 33.61
Power Plays W%: 70.18 ROI: 34.98 Pointwise W%: 69.53 ROI: 34.29 Philly Godfather W%: 70.11 ROI: 34.94 Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21 Brett Atkins W%: 69.76 ROI: 33.79 Axium Sports W%: 69.34 ROI: 33 Adam Meyer W%: 68.72 ROI: 31.81 Ace-Ace W%: 69.78 ROI: 33.42 Accuscore W%: 67.67 ROI: 29.52 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.4 ROI: 34.09 34paytonplace W%: 70.49 ROI: 35.65
Jacksonville Jaguars SPREAD 7.5
Los Angeles Rams MONEY -453
Jacksonville Jaguars MONEY 360
OVER 24.0 -108
UNDER O 24.0 -111
AVG UNDER W%: 71.27 ROI: 37.03
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Prediction Machine W%: 72.75 ROI: 38.74 Linecrusher W%: 70.69 ROI: 36.24 Line Changers W%: 70.76 ROI: 35.86 Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 Johnny Guild W%: 70.21 ROI: 35.1 Candela deportiva W%: 70.64 ROI: 36 ATS Financial W%: 69.67 ROI: 34.44 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 Alan Boston W%: 70.35 ROI: 35.3 A&I Service W%: 67.11 ROI: 29.02 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62

10 FirstQuarter 0
Los Angeles Rams SPREAD -3.5 -107 AVG SPREAD W%: 71.94 ROI: 38.42
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Preferred Picks W%: 82.07 ROI: 57.66 Power Play Wins W%: 69.81 ROI: 33.61 Philly Godfather W%: 70.11 ROI: 34.94 Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 Cal Sports W%: 69.79 ROI: 35.54 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Bryan Power W%: 69.5 ROI: 34.74 Andrew Lange W%: 70.08 ROI: 34.9 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 Alex Smart W%: 70.4 ROI: 35.42 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 70.21 ROI: 34.73 2Halves2Win W%: 70.68 ROI: 35.59
Jacksonville Jaguars SPREAD 3.5
Los Angeles Rams MONEY -280
AVG MONEY W%: 70.02 ROI: 35.07
Power Sweep W%: 70.88 ROI: 37.87 Campone W%: 70.17 ROI: 34.9 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.81 ROI: 34.3 Bruce Marshall W%: 70.01 ROI: 35.66 ALAN HARRIS W%: 69.21 ROI: 32.6
Jacksonville Jaguars MONEY 244
OVER 9.5 -120
AVG OVER W%: 72.54 ROI: 39.78
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Joseph D'Amico W%: 70.84 ROI: 36.05 Bruce Marshall W%: 70.01 ROI: 35.66 Andrew Lange W%: 70.08 ROI: 34.9 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.4 ROI: 34.09
UNDER O 9.5 -103

6 SecondQuarter 7
Los Angeles Rams SPREAD -4.0 -115
Jacksonville Jaguars SPREAD 4.0
Los Angeles Rams MONEY -280
Jacksonville Jaguars MONEY 230
AVG MONEY W%: 70.22 ROI: 34.75
Joyce Sterling W%: 70.06 ROI: 34.29 ATS Insider Picks W%: 70.39 ROI: 35.2
OVER 14.0 -117
UNDER O 14.0 -105
AVG UNDER W%: 70 ROI: 35.02
Power Sweep W%: 70.88 ROI: 37.87 Line Analyst W%: 70.03 ROI: 34.19 Joyce Sterling W%: 70.06 ROI: 34.29 Johnny Goodtimes W%: 69.62 ROI: 34.44 California Sports W%: 69.84 ROI: 35.11 ATSwins Lockclub W%: 69.69 ROI: 34.49 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.4 ROI: 34.09 34paytonplace W%: 70.49 ROI: 35.65

14 ThirdQuarter 0
Los Angeles Rams SPREAD -3.5 -103 AVG SPREAD W%: 70.08 ROI: 34.68
Prediction Machine W%: 72.75 ROI: 38.74 PPP W%: 69.89 ROI: 35.01 Potsy's Picks W%: 68.72 ROI: 32.79 Pick city W%: 69.72 ROI: 33.94 PHD Picks W%: 69.79 ROI: 34.06 Linecrusher W%: 70.69 ROI: 36.24 Cap The Trap W%: 71.2 ROI: 36.61 California Sports W%: 69.84 ROI: 35.11 Bruce Marshall W%: 70.01 ROI: 35.66 All Sport Capper W%: 69.93 ROI: 33.51 Ace-Ace W%: 69.78 ROI: 33.42 Accuscore W%: 67.67 ROI: 29.52 #1 Sports W%: 70.99 ROI: 36.22
Jacksonville Jaguars SPREAD 3.5
Los Angeles Rams MONEY -245
AVG MONEY W%: 69.74 ROI: 34.2
Lenny Stevens W%: 69.71 ROI: 34.5 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.76 ROI: 33.91
Jacksonville Jaguars MONEY 205
OVER 9.5 -125
AVG OVER W%: 71.46 ROI: 37.12
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Prediction Machine W%: 72.75 ROI: 38.74 Line Beaters W%: 69.4 ROI: 33.18 Lenny Stevens W%: 69.71 ROI: 34.5 Cappers Access W%: 69.15 ROI: 31.68 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.3 ROI: 34.8 BROAD STREET CAPPERS W%: 69.76 ROI: 33.91 Allen Eastman W%: 70.48 ROI: 35.27 Alan Boston W%: 70.35 ROI: 35.3 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62
UNDER O 9.5 105

7 FourthQuarter 0
Los Angeles Rams SPREAD -3.0 -107 AVG SPREAD W%: 69.52 ROI: 33.97
Potsy's Picks W%: 68.72 ROI: 32.79 Campone W%: 70.17 ROI: 34.9 Andre Gomes W%: 69.55 ROI: 33.82 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36
Jacksonville Jaguars SPREAD 3.0
Los Angeles Rams MONEY -195
AVG MONEY W%: 69.87 ROI: 34.54
Cajun Sports Wire W%: 69.66 ROI: 33.88 Alan Boston W%: 70.56 ROI: 35.66 A.R. (Trademarked Name) W%: 69.4 ROI: 34.09
Jacksonville Jaguars MONEY 165
OVER 13.0 -107
UNDER O 13.0 -115
AVG UNDER W%: 70.05 ROI: 34.91
Phil Steele W%: 69.86 ROI: 34.13 Johnny Guild W%: 70.21 ROI: 35.1 Cal Sports W%: 69.79 ROI: 35.54 Bruce Marshall W%: 70.01 ROI: 35.66 Al DeMarco W%: 69.17 ROI: 32.13 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.62 #1 Sports W%: 70.99 ROI: 36.22