Kontinental Hockey League Monday, January 25th 2021 @ 11:30 Finished
Vityaz 3 Game 0 Red Star Kunlun
Vityaz SPREAD -1.0 -118 AVG SPREAD W%: 48.28 ROI: 5.46
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Tony Carlo W%: 46.45 ROI: 2.79 Kk Gg W%: 47.9 ROI: 6.32 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.55 Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65 Patrick GPW Clinton W%: 54.08 ROI: 11.69
-101 1.0 SPREAD Red Star Kunlun AVG SPREAD W%: 47.27 ROI: 4.48
Jo Berger W%: 46.59 ROI: 2.16 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 SkyBluePicks W%: 47.84 ROI: 6.46 Ss Nn W%: 47.53 ROI: 4.99 NSA LEGEND W%: 47.68 ROI: 4.77 Double Dragon King W%: 46.8 ROI: 3.39
Vityaz MONEY -215 AVG MONEY W%: 46.84 ROI: 3.25
Angi Benedetta W%: 46.12 ROI: 1.79 Mean Green Profit Machine W%: 46.99 ROI: 3.57 Matt Fargo W%: 47.4 ROI: 4.39
Red Star Kunlun MONEY 292 AVG MONEY W%: 49.15 ROI: 1.24
Root Trust W%: 48.04 ROI: 5.19 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 SportsBetDominator W%: 49.35 ROI: 2.21
OVER 5.5 102 AVG OVER W%: 53.96 ROI: 12.68
Dennis Bally W%: 47.63 ROI: 5.65 Denny the Dog W%: 60.16 ROI: 20.7 Patrick GPW Clinton W%: 54.08 ROI: 11.69
UNDER O 5.5 -127 AVG UNDER W%: 48.47 ROI: 2.29
Youngstown Connection W%: 48.26 ROI: 7.25 Spartan 381 W%: 47.32 ROI: 4.05 Smarty Analtyos W%: 47.17 ROI: 5.14 Inside Corner W%: 46.73 ROI: 3.38 Tommy Gunn W%: 50.06 ROI: -3.68 Benjamin Lee Eckstein W%: 50.41 ROI: -2.32 SportsBetDominator W%: 49.35 ROI: 2.21