Major League Baseball
Friday, September 16th 2022 22:15
Finished
0 Game 5
San Francisco Giants SPREAD 1.5 -119 AVG SPREAD W%: 64.64 ROI: 25.3
Cajun Sports Wire W%: 69.83 ROI: 34.25 Bryan Rosica W%: 70.12 ROI: 34.85 Bruce Marshall W%: 70.13 ROI: 35.89 Brian Edwards W%: 70.53 ROI: 36.17 ATSwins Lockclub W%: 69.88 ROI: 34.9 Alan Matthews W%: 69.95 ROI: 33.35 ALAN HARRIS W%: 69.34 ROI: 32.85 Alan Boston W%: 70.75 ROI: 36.03 Mac Monster W%: 44.96 ROI: -14.76 Players Choice W%: 47.68 ROI: 6.22 Chip Chirimbes W%: 57.89 ROI: 8.58
Los Angeles Dodgers SPREAD -1.5
San Francisco Giants MONEY 146
AVG MONEY W%: 69.79 ROI: 33.72
Pointwise Phone Service W%: 69.92 ROI: 33.65 Pick city W%: 69.86 ROI: 34.23 C-Star Sports W%: 70.42 ROI: 34.85 Accuscore W%: 67.78 ROI: 29.75 2Halves2Win W%: 70.95 ROI: 36.13
Los Angeles Dodgers MONEY -158
AVG MONEY W%: 68.03 ROI: 29.43
Primetime Sports Picks W%: 82.74 ROI: 58.93 C.O. (Trademarked Name) W%: 70 ROI: 34.67 Allen Eastman W%: 70.68 ROI: 35.57 Syndicate Sharps W%: 48.72 ROI: -11.46
OVER 7.5 -118
AVG OVER W%: 66.19 ROI: 28.49
Pointwise W%: 69.79 ROI: 34.82 Cajun Sports Wire W%: 69.83 ROI: 34.25 C-Star Sports W%: 70.42 ROI: 34.85 Bryan Leonard W%: 70.21 ROI: 34.35 ATSwins Lockclub W%: 69.88 ROI: 34.9 ALAN HARRIS W%: 69.34 ROI: 32.85 Alan Boston W%: 70.75 ROI: 36.03 Chip Chirimbes W%: 57.89 ROI: 8.58 Bookie Monster W%: 47.63 ROI: 5.78
UNDER O 7.5 -102
AVG UNDER W%: 71.89 ROI: 38.06
Primetime Sports Picks W%: 82.74 ROI: 58.93 Power Plays W%: 70.39 ROI: 35.41 Power Play Wins W%: 69.88 ROI: 33.73 Johnny Goodtimes W%: 69.86 ROI: 34.86 John Ryan W%: 71.33 ROI: 36.63 Cap The Trap W%: 71.32 ROI: 36.86 Allen Eastman W%: 70.68 ROI: 35.57 allan desrosiers W%: 70.27 ROI: 34.94 Alan Boston W%: 70.5 ROI: 35.6

0 FirstFiveInnings 4
San Francisco Giants SPREAD 0.5 -115
Los Angeles Dodgers SPREAD -0.5
San Francisco Giants MONEY 132
Los Angeles Dodgers MONEY -152
OVER 4.0 110
UNDER O 4.0 -130

0 FirstInning 0
San Francisco Giants SPREAD 0.5 -360
Los Angeles Dodgers SPREAD -0.5
San Francisco Giants MONEY 0
Los Angeles Dodgers MONEY 0
OVER 1.5 260
UNDER O 1.5 -370