Mixed Martial Arts
Saturday, April 23rd 2022 22:00
Canceled
Game
Damir Hadzovic SPREAD 0.0 0
Steve Garcia SPREAD 0.0
Damir Hadzovic MONEY -165
AVG MONEY W%: 72.74 ROI: 39.69
Primetime Sports Picks W%: 82.39 ROI: 58.22 Power Plays W%: 70.18 ROI: 34.98 Johnny Detroit W%: 69.82 ROI: 34.43 Cap The Trap W%: 71.2 ROI: 36.61 Bryan Leonard W%: 70.13 ROI: 34.21
Steve Garcia MONEY 135
AVG MONEY W%: 70.53 ROI: 35.81
John Ryan W%: 71.13 ROI: 36.26 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.12 ROI: 35.53 ATS Lock Club W%: 70.34 ROI: 35.65
OVER 0.0 0
UNDER O 0.0 0