Dominican Pro Baseball League Monday, January 4th 2021 @ 16:00 Finished
Gigantes del Cibao 3 Game 2 Estrellas Orientales
Gigantes del Cibao SPREAD -1.5 149 AVG SPREAD W%: 47.7 ROI: 2.52
Playbook W%: 47.51 ROI: 5.62 MVPLocks W%: 47.23 ROI: 4.54 Inside Corner W%: 46.39 ROI: 2.83 Computer Sports W%: 50.44 ROI: -5.21
-175 1.5 SPREAD Estrellas Orientales AVG SPREAD W%: 46.87 ROI: 4.02
Tony Carlo W%: 46.57 ROI: 3.38 Skipy Breaze W%: 46.17 ROI: 2.09 Smarty Analtyos W%: 47.37 ROI: 5.69 Hitman W%: 47.36 ROI: 4.9
Gigantes del Cibao MONEY -115 AVG MONEY W%: 48.74 ROI: 2.38
Rob Vincily W%: 48.21 ROI: 6.47 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 5.88 Computer Sports W%: 50.44 ROI: -5.21
Estrellas Orientales MONEY -104 AVG MONEY W%: 48.06 ROI: 2.81
Hitman W%: 47.36 ROI: 4.9 Ice Picks W%: 49.02 ROI: -3.08
OVER 8.5 -115 AVG OVER W%: 47.44 ROI: 5.14
Playbook W%: 47.51 ROI: 5.62 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 5.88 Double Dragon King W%: 47.16 ROI: 3.92 Dennis Bally W%: 47.52 ROI: 5.14
UNDER O 8.5 -105 AVG UNDER W%: 47.15 ROI: 4.31
Tony Carlo W%: 46.57 ROI: 3.38 Skipy Breaze W%: 46.17 ROI: 2.09 Ss Nn W%: 47.47 ROI: 4.64 Norm Hitzges W%: 47.83 ROI: 5.94 Jonathan Stone W%: 47.58 ROI: 4.48 Hitman W%: 47.36 ROI: 4.9 Dave Malinsky W%: 47.05 ROI: 4.71