Major League Baseball
Friday, August 19th 2022 21:40
Finished
2 Game 10
Oakland Athletics SPREAD 1.5 -145 AVG SPREAD W%: 68.29 ROI: 33.09
Linecrusher W%: 74.35 ROI: 43.48 Line Changers W%: 75.2 ROI: 44.57 Brian Edwards W%: 74.11 ROI: 43.12 ATS Financial W%: 73.84 ROI: 42.74 Ats W%: 74.12 ROI: 42.24 Alan Matthews W%: 73.74 ROI: 40.81 Alan Boston W%: 74.18 ROI: 42.78 A.R. (Trademarked Name) W%: 72.82 ROI: 40.74 34paytonplace W%: 74.02 ROI: 42.55 Hilton Contest W%: 52.17 ROI: 9.33 JR STEVENS W%: 49.13 ROI: 8.38 Ben Burns W%: 51.85 ROI: -3.7
Seattle Mariners SPREAD -1.5
Oakland Athletics MONEY 127
AVG MONEY W%: 72.16 ROI: 39.52
Linecrusher W%: 74.35 ROI: 43.48 Line Analyst W%: 74.06 ROI: 41.86 Cap The Trap W%: 74.99 ROI: 43.8 Bryan Rosica W%: 74.08 ROI: 42.58 Andre Gomes W%: 73.71 ROI: 41.86 All Star Sports W%: 73.28 ROI: 40.97 34paytonplace W%: 74.02 ROI: 42.55 Rizzo W%: 58.82 ROI: 19.02
Seattle Mariners MONEY -137
AVG MONEY W%: 72.21 ROI: 38.97
Preferred Picks W%: 89.21 ROI: 71.63 Jonathan Stone W%: 73.72 ROI: 41.59 C.D. (Trademarked Name) W%: 74.49 ROI: 42.79 Bruce Marshall W%: 73.99 ROI: 43.8 Accu Picks W%: 70.75 ROI: 35.72 gold sheet LTS W%: 51.11 ROI: -1.73
OVER 8.0 -100
AVG OVER W%: 71.68 ROI: 38.53
Line Analyst W%: 74.06 ROI: 41.86 Bryan Rosica W%: 74.08 ROI: 42.58 Britney Deluca W%: 73.92 ROI: 42.1 Ats W%: 74.12 ROI: 42.24 Al DeMarco W%: 72.85 ROI: 39.36 60 Percent Guaranteed W%: 73.92 ROI: 42.56 Rizzo W%: 58.82 ROI: 19.02
UNDER O 8.0 -120
AVG UNDER W%: 73.09 ROI: 40.94
Primetime Sports Picks W%: 88.97 ROI: 70.93 Power Sweep W%: 74.5 ROI: 45.14 Potsy's Picks W%: 72.74 ROI: 40.8 PHD Picks W%: 73.99 ROI: 42.2 Lenny Stevens W%: 73.74 ROI: 42.48 Johnny Guild W%: 73.94 ROI: 42.54 Cal Sports W%: 73.37 ROI: 42.8 Axium Sports W%: 73.36 ROI: 40.82 ATS Lock Club W%: 74.21 ROI: 42.98 allan desrosiers W%: 73.84 ROI: 42.09 ALAN HARRIS W%: 72.87 ROI: 39.75 401K Sports W%: 73.49 ROI: 41.4 gold sheet LTS W%: 51.11 ROI: -1.73

2 FirstFiveInnings 3
Oakland Athletics SPREAD 0.5 -130
Seattle Mariners SPREAD -0.5
Oakland Athletics MONEY 113
Seattle Mariners MONEY -133
OVER 4.0 -110
UNDER O 4.0 -110

2 FirstInning 1
Oakland Athletics SPREAD 0.5 -370
Seattle Mariners SPREAD -0.5
Oakland Athletics MONEY 0
Seattle Mariners MONEY 0
OVER 1.5 245
UNDER O 1.5 -350