National Football League
Sunday, November 27th 2022 20:20
Finished
40 Game 33
Philadelphia Eagles SPREAD -6.5 -110 AVG SPREAD W%: 67.94 ROI: 30.88
PPP W%: 70.23 ROI: 35.58 Pointwise Phones W%: 69.87 ROI: 35.26 Jonathan Stone W%: 69.79 ROI: 33.8 C.O. (Trademarked Name) W%: 70.1 ROI: 34.85 ATS Insider Picks W%: 70.8 ROI: 35.94 Alex Smart W%: 70.62 ROI: 35.91 alatex W%: 70.53 ROI: 35.74 Al DeMarco W%: 69.48 ROI: 32.74 Chris Jordan W%: 50 ROI: -1.86
Green Bay Packers SPREAD 6.5
Philadelphia Eagles MONEY -280
AVG MONEY W%: 65.17 ROI: 26.08
Cappers Access W%: 69.45 ROI: 32.29 California Sports W%: 70.28 ROI: 36.01 5 Star Sports W%: 70.75 ROI: 35.64 Jester Bets W%: 66.67 ROI: 39.24 Jim Hurley Network W%: 62.5 ROI: 15.12 R.A.W. W%: 51.35 ROI: -1.81
Green Bay Packers MONEY 230
AVG MONEY W%: 67.84 ROI: 31.27
Joseph D'Amico W%: 71.17 ROI: 36.73 Johnny Goodtimes W%: 70.02 ROI: 35.19 John Ryan W%: 71.46 ROI: 36.89 Andre Gomes W%: 69.85 ROI: 34.42 34paytonplace W%: 70.8 ROI: 36.3 gold sheet LTS W%: 53.75 ROI: 8.08
OVER 46.5 -110
AVG OVER W%: 66.61 ROI: 28.77
Preferred Picks W%: 82.61 ROI: 58.71 Cappers Access W%: 69.45 ROI: 32.29 C.O. (Trademarked Name) W%: 70.1 ROI: 34.85 Bryan Power W%: 69.76 ROI: 35.32 Brian Edwards W%: 70.69 ROI: 36.51 Alex Smart W%: 70.62 ROI: 35.91 401K Sports W%: 70.26 ROI: 34.97 MVP PowerLocks W%: 44.68 ROI: -7.79 R.A.W. W%: 51.35 ROI: -1.81
UNDER O 46.5 -110
AVG UNDER W%: 66.47 ROI: 30.15
Johnny Detroit W%: 70.06 ROI: 34.91 John Ryan W%: 71.46 ROI: 36.89 Accu Picks W%: 68.18 ROI: 30.84 3G Sports W%: 70.51 ROI: 35.96 #1 Sports W%: 71.37 ROI: 37.04 Jr Tips W%: 47.24 ROI: 5.24

27 FirstHalf 20
Philadelphia Eagles SPREAD -3.5 -110
Green Bay Packers SPREAD 3.5
Philadelphia Eagles MONEY -225
Green Bay Packers MONEY 185
OVER 23.0 -112
UNDER O 23.0 -107

13 FirstQuarter 14
Philadelphia Eagles SPREAD -0.5 -127
Green Bay Packers SPREAD 0.5
Philadelphia Eagles MONEY -200
Green Bay Packers MONEY 167
OVER 7.5 -125
UNDER O 7.5 -100

14 SecondQuarter 6
Philadelphia Eagles SPREAD -3.0 -105
Green Bay Packers SPREAD 3.0
Philadelphia Eagles MONEY -200
Green Bay Packers MONEY 168
OVER 14.0 -112
UNDER O 14.0 -112

7 ThirdQuarter 3
Philadelphia Eagles SPREAD -0.5 -115
Green Bay Packers SPREAD 0.5
Philadelphia Eagles MONEY -170
Green Bay Packers MONEY 148
OVER 9.5 -120
UNDER O 9.5 -110

6 FourthQuarter 10
Philadelphia Eagles SPREAD -0.5 -110
Green Bay Packers SPREAD 0.5
Philadelphia Eagles MONEY -156
Green Bay Packers MONEY 125
OVER 13.0 -110
UNDER O 13.0 -115