NCAA College Basketball
Friday, November 18th 2022 14:00
NotFinished
Game
UMBC SPREAD -2.0 -110 AVG SPREAD W%: 69.96 ROI: 34.61
PHD Picks W%: 69.98 ROI: 34.49 Line Beaters W%: 69.6 ROI: 33.59 Johnny Goodtimes W%: 69.86 ROI: 34.86 Johnny Detroit W%: 69.93 ROI: 34.64 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.51 ROI: 35.15 ATSwins Lockclub W%: 69.88 ROI: 34.9
Lafayette SPREAD 2.0
UMBC MONEY 0
Lafayette MONEY 0
OVER 139.5 -110
AVG OVER W%: 69.66 ROI: 35.87
Pointwise W%: 69.79 ROI: 34.82 PHD Picks W%: 69.98 ROI: 34.49 Johnny Guild W%: 70.43 ROI: 35.58 Johnny Detroit W%: 69.93 ROI: 34.64 Bryan Leonard W%: 70.21 ROI: 34.35 ATS Winners W%: 70.93 ROI: 37.15 Alan Boston W%: 70.5 ROI: 35.6 Alan Boston W%: 70.75 ROI: 36.03 Accuscore W%: 67.78 ROI: 29.75 5 Star Sports W%: 70.59 ROI: 35.29 Essler W%: 65.38 ROI: 46.88
UNDER O 139.5 -110
AVG UNDER W%: 71.86 ROI: 37.85
Prime Time Sports Advisors W%: 82.28 ROI: 58.36 Line Analyst W%: 70.25 ROI: 34.55 Lenny Stevens W%: 69.94 ROI: 34.93 Joyce Sterling W%: 70.24 ROI: 34.65 John Ryan W%: 71.33 ROI: 36.63 Cappers Access W%: 69.31 ROI: 32 allan desrosiers W%: 70.27 ROI: 34.94 #1 Sports W%: 71.23 ROI: 36.72