Major League Baseball
Friday, July 15th 2022 18:40
Finished
1 Game 2
Miami Marlins SPREAD -1.5 125 AVG SPREAD W%: 68.06 ROI: 30.75
Pick city W%: 67.91 ROI: 30.14 Phil Steele W%: 67.73 ROI: 29.8 Linecrusher W%: 68.53 ROI: 31.98 Cap The Trap W%: 68.79 ROI: 31.83 C.D. (Trademarked Name) W%: 68.33 ROI: 30.86 Bryan Power W%: 67.69 ROI: 31 ATS Winners W%: 68.42 ROI: 32.05 Andre Gomes W%: 67.46 ROI: 29.66 Alan Boston W%: 68.66 ROI: 31.78 Adam Meyer W%: 67.05 ROI: 28.36
Philadelphia Phillies SPREAD 1.5
Miami Marlins MONEY -173
AVG MONEY W%: 67.78 ROI: 30.15
Andre Gomes W%: 67.46 ROI: 29.66 ADVANCED SPORTS INVESTMENTS W%: 68.11 ROI: 30.64
Philadelphia Phillies MONEY 158
AVG MONEY W%: 70.03 ROI: 34.24
Bryan Leonard W%: 68.4 ROI: 30.96 5 Lines W%: 68.01 ROI: 30.45 Nick Pellegrino W%: 73.68 ROI: 41.32
OVER 6.5 -115
AVG OVER W%: 66.76 ROI: 27.61
Primetime Sports Picks W%: 78.73 ROI: 51.06 Line Beaters W%: 67.42 ROI: 29.36 Johnny Goodtimes W%: 67.5 ROI: 30.23 C.J. (Trademarked Name) W%: 68.12 ROI: 31.51 ATSwins Lockclub W%: 67.52 ROI: 30.04 Ats W%: 68.05 ROI: 30.46 Texas Sports Wire W%: 50 ROI: -9.38
UNDER O 6.5 -104
AVG UNDER W%: 65.52 ROI: 27.4
Preferred Picks W%: 78.67 ROI: 50.96 Power Plays W%: 68.1 ROI: 30.73 C.O. (Trademarked Name) W%: 67.69 ROI: 30.12 Brett Atkins W%: 67.78 ROI: 30 Advantage Sports W%: 67.74 ROI: 30.46 Jimmy The Gent W%: 57.83 ROI: 21.69 Colin Cowherd W%: 56.52 ROI: 5.61 Nick Pellegrino W%: 73.68 ROI: 41.32 DOC SPORTS W%: 51.65 ROI: 5.69

1 FirstFiveInnings 0
Miami Marlins SPREAD -0.5 -125
Philadelphia Phillies SPREAD 0.5
Miami Marlins MONEY -190
Philadelphia Phillies MONEY 165
OVER 3.5 109
UNDER O 3.5 -129

0 FirstInning 0
Miami Marlins SPREAD -0.5 260
Philadelphia Phillies SPREAD 0.5
Miami Marlins MONEY 0
Philadelphia Phillies MONEY 0
OVER 1.5 310
UNDER O 1.5 -460

Top 20 Major League Baseball Ranking
47.64
39.27
31.93
31.67
30.08
29.73
Last Minute Events...