Soccer Italian Serie B Friday, January 14th 2022 @ 14:30 Finished
Ascoli 4 Game 2 Ternana
Ascoli SPREAD 0.50 110 AVG SPREAD W%: 46.84 ROI: 3.96
Shotgun Morane W%: 45.7 ROI: 1.26 Gary Olshan W%: 47.58 ROI: 6.48 Double Dragon King W%: 47.23 ROI: 4.13
-129 -0.50 SPREAD Ternana AVG SPREAD W%: 47.71 ROI: 5.54
Youngstown Connection W%: 48.1 ROI: 6.85 Mean Green Profit Machine W%: 47.32 ROI: 4.24
Ascoli MONEY 343 AVG MONEY W%: 47.38 ROI: 5.45
Vegas Coverage W%: 47.76 ROI: 6.28 Lenny Stevens W%: 47.01 ROI: 4.61
Ternana MONEY -125 AVG MONEY W%: 49.73 ROI: 6.65
Root Trust W%: 47.86 ROI: 5.26 Rob Vincily W%: 47.94 ROI: 6.18 John Harrison W%: 47.5 ROI: 4.83 Bill Marzano W%: 55.63 ROI: 10.32
OVER 2.50 -118 AVG OVER W%: 47.24 ROI: 4.78
Brenda Katsaros W%: 47.11 ROI: 4.15 Tony Stoffo W%: 46.4 ROI: 2.69 The Champ Picks W%: 47 ROI: 4.1 Seabass W%: 48.6 ROI: 7.77 Lenny Stevens W%: 47.01 ROI: 4.61 Kk Gg W%: 47.42 ROI: 5.28 Hitman W%: 47.33 ROI: 4.8 Dave Malinsky W%: 47.07 ROI: 4.84
UNDER O 2.50 -104 AVG UNDER W%: 47.78 ROI: 1.8
Yan Fillmore W%: 46.16 ROI: 1.29 Mean Green Profit Machine W%: 47.32 ROI: 4.24 Gold Sheet LTS W%: 47.59 ROI: 4.93 Stu Feiner W%: 50.05 ROI: -3.24
DRAWLINE 266 AVG DRAWLINE W%: 47.42 ROI: 5.12
Sports Gambling Hotline W%: 48.29 ROI: 6.81 Ss Nn W%: 47.5 ROI: 5.29 Inside Corner W%: 46.47 ROI: 3.25


Ascoli 3 FirstHalf 0 Ternana
Ascoli SPREAD 0.00 0
0 0.00 SPREAD Ternana
Ascoli MONEY 351 AVG MONEY W%: 47.23 ROI: 4.13
Double Dragon King W%: 47.23 ROI: 4.13
Ternana MONEY 148
OVER 1.00 -120 AVG OVER W%: 48.1 ROI: 6.85
Youngstown Connection W%: 48.1 ROI: 6.85
UNDER O 1.00 100
DRAWLINE 118 AVG DRAWLINE W%: 47.42 ROI: 4.97
NSA LEGEND W%: 47.42 ROI: 4.97


Ascoli last 5 games
Dec 03
Sep 30

Ternana last 5 games
Head to Head Last 5 games