NCAA College Basketball
Friday, March 11th 2022 20:30
Finished
77 Game 71
Kentucky SPREAD -11.0 -109
Vanderbilt SPREAD 11.0
Kentucky MONEY -650
AVG MONEY W%: 69.99 ROI: 34.51
Line Beaters W%: 69.39 ROI: 33.17 Alan Boston W%: 70.55 ROI: 35.64 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86
Vanderbilt MONEY 489
OVER 142.5 -109
AVG OVER W%: 70.94 ROI: 36.45
Preferred Picks W%: 82.06 ROI: 57.65 Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.59 Linecrusher W%: 70.68 ROI: 36.21 Line Analyst W%: 70.01 ROI: 34.15 Cal Sports W%: 69.77 ROI: 35.51 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.55 C.J. (Trademarked Name) W%: 70.13 ROI: 35.54 C.D. (Trademarked Name) W%: 70.29 ROI: 34.79 ATS Winners W%: 70.75 ROI: 36.78 Advantage Sports W%: 69.65 ROI: 34.36 Accu Picks W%: 67.88 ROI: 30.24 5 Star Sports W%: 70.37 ROI: 34.86 34paytonplace W%: 70.46 ROI: 35.58
UNDER O 142.5 -108

37 FirstHalf 33
Kentucky SPREAD -6.0 -110
Vanderbilt SPREAD 6.0
Kentucky MONEY -351
AVG MONEY W%: 70 ROI: 34.25
Power Plays W%: 70.17 ROI: 34.96 Pointwise Phone Service W%: 69.68 ROI: 33.19 Ats W%: 70.14 ROI: 34.6
Vanderbilt MONEY 285
OVER 67.5 -114
AVG OVER W%: 70.02 ROI: 34.61
Joyce Sterling W%: 70.06 ROI: 34.29 Ats W%: 70.14 ROI: 34.6 All Star Sports W%: 69.58 ROI: 33.96 A.D. (Trademarked Name) W%: 70.31 ROI: 35.61
UNDER O 67.5 -105