NCAA College Football
Saturday, November 27th 2021 12:00
Finished
49 Game 14
Toledo SPREAD -28.5 -112 AVG SPREAD W%: 70.63 ROI: 35.91
Prediction Machine W%: 72.74 ROI: 38.72 Power Sweep W%: 70.89 ROI: 37.88 Cajun Sports W%: 70.37 ROI: 34.55 C.O. (Trademarked Name) W%: 69.8 ROI: 34.29 American Sports W%: 69.96 ROI: 35.26 Alan Boston W%: 70.55 ROI: 35.64 9x Sports W%: 70.11 ROI: 35.02
Akron SPREAD 28.5
Toledo MONEY -5077
AVG MONEY W%: 69.99 ROI: 34.75
Pointwise Phones W%: 69.61 ROI: 34.8 Line Analyst W%: 70 ROI: 34.12 Johnny Detroit W%: 69.83 ROI: 34.45 alatex W%: 70.08 ROI: 34.83 34paytonplace W%: 70.43 ROI: 35.53
Akron MONEY 2509
OVER 57.5 -110
UNDER O 57.5 -110

21 FirstHalf 7
Toledo SPREAD -17.0 -115
Akron SPREAD 17.0
Toledo MONEY -1763
AVG MONEY W%: 69.22 ROI: 33.16
Line Changers W%: 70.74 ROI: 35.84 Bruce Marshall W%: 69.99 ROI: 35.6 Andre Gomes W%: 69.54 ROI: 33.79 Alan Boston W%: 70.34 ROI: 35.29 Accuscore W%: 67.64 ROI: 29.46 A&I Service W%: 67.09 ROI: 28.98
Akron MONEY 1115
OVER 31.0 -105
UNDER O 31.0 -115
AVG UNDER W%: 70.11 ROI: 34.85
Phil Steele W%: 69.83 ROI: 34.08 Lenny Stevens W%: 69.68 ROI: 34.45 Cap The Trap W%: 71.22 ROI: 36.64 American Sports W%: 69.96 ROI: 35.26 All Sport Capper W%: 69.9 ROI: 33.46 3G Sports W%: 70.09 ROI: 35.21

7 FirstQuarter 0
Toledo SPREAD -7.5 -110
Akron SPREAD 7.5
Toledo MONEY 0
Akron MONEY 0
OVER 13.5 -130
UNDER O 13.5 100
AVG UNDER W%: 69.75 ROI: 33.68
Power Play Wins W%: 69.8 ROI: 33.6 Line Beaters W%: 69.38 ROI: 33.15 Allen Eastman W%: 70.47 ROI: 35.26 Al DeMarco W%: 69.16 ROI: 32.12 5 Lines W%: 69.96 ROI: 34.27