Nippon Pro Baseball
Tuesday, August 9th 2022 05:00
Finished
5 Game 1
Orix Buffaloes SPREAD 1.5 -185 AVG SPREAD W%: 48.42 ROI: 5.98
PlatinumPlaysWin W%: 48.58 ROI: 6.78 Las Vegas Pipeline W%: 47.98 ROI: 7.14 K.G. (Trademarked Name) W%: 48.13 ROI: 7.25 JSM Sports W%: 47.71 ROI: 4.99 Chance Lockwood W%: 47.09 ROI: 4.06 Chad Greene W%: 49.01 ROI: 8.99 Brad Diamond W%: 47.33 ROI: 3.6 Bones W%: 48.18 ROI: 6.6 Big Money W%: 47.78 ROI: 6.58 ASL Sports Group W%: 49.41 ROI: 12.82 GoodFella W%: 51.39 ROI: -3.06
Tohoku Rakuten Golden Eagles SPREAD -1.5
Orix Buffaloes MONEY -104
AVG MONEY W%: 47.44 ROI: 2.73
PickTheRightBet W%: 47.6 ROI: 5.14 Lee Sterling W%: 48.08 ROI: 6.42 Brad Diamond W%: 47.33 ROI: 3.6 Billy Coleman W%: 47.73 ROI: 6.54 Bill Hilton W%: 47.34 ROI: 3.73 Sports Rumble W%: 46.58 ROI: -9.05
Tohoku Rakuten Golden Eagles MONEY -116
AVG MONEY W%: 47.98 ROI: 5.89
Pickens Pick W%: 48.51 ROI: 6.76 Larry Ness W%: 47.94 ROI: 7.39 JR ODonnell W%: 47.81 ROI: 4.42 chalk city W%: 47.44 ROI: 5.21 Blasscyk W%: 47.97 ROI: 6.03 Bettors World W%: 48.19 ROI: 5.5
OVER 6.5 -115
AVG OVER W%: 47.61 ROI: 5.55
Platinum Plays W%: 47.17 ROI: 3.4 Legit Picks W%: 46.62 ROI: 2.93 Lee Sterling W%: 48.08 ROI: 6.42 Kelso Sturgeon W%: 47.67 ROI: 4.69 K.G. (Trademarked Name) W%: 48.13 ROI: 7.25 JT WALKER W%: 46.7 ROI: 4.65 Bob Harvey W%: 48.93 ROI: 9.51
UNDER O 6.5 -105
AVG UNDER W%: 49.37 ROI: 7.08
Pickens Pick W%: 48.51 ROI: 6.76 Las Vegas Hilton Contest W%: 47.97 ROI: 4.65 Larry Ness W%: 47.94 ROI: 7.39 Keith Glantz W%: 48.26 ROI: 5.58 Juice Man Sports W%: 46.9 ROI: 4.3 Charlie Sports W%: 48.88 ROI: 11.24 Carolina Sports W%: 46.29 ROI: 2.2 BRAD WILTON W%: 48.35 ROI: 7.27 Bookie Monster W%: 47.63 ROI: 5.78 Blasscyk W%: 47.97 ROI: 6.03 Blazer W%: 46.81 ROI: 3 Banker Sports W%: 60 ROI: 18.31 The Factsman W%: 56.25 ROI: 9.55